Problem z polityką i historią

in Europe 2018 · History 2018 · NATO 2018 · PL · Politics 2018 · Polska 2018 · Skepticism 2018 · State 2018 19 views / 3 comments
          
66% посетителей прочитало эту публикацию

GEOMETR.IT  klubinteligencjipolskiej.pl

 

* Problem z polityką i historią, jest problemem jak problem z kurą i jajkiem: nie wiadomo co było pierwsze

Izrealscy neo-żydo-naziści, tak jak ich przodkowie 5 listopada 1916 r. z rąk Niemiec, ponieśli właśnie sromotną porażkę: 2 czerwca 2018 r. NATO, ustami swojego Sekretarza Generalnego Stoltenberga ogłosiło, że nie pomoże Izraelowi, … wbrew USA.

 

 

Wyżej [w wykropkowanych granicach] „spiskowa” mapa proponowanej Niemcom przez syjonistów niemieckich JUDEOPOLONI  ///  Niżej mapa żydowskiej „Strefy osiedlenia” w Rosji przed 1917 rokiem.  Kolorem pomarańczowym zaznaczono ówczesne Królestwo Polskie pod zarządem carów rosyjskich.

 

 

KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ

07/06/2018

PARADOKSY HISTORII Czy grozi[ła] nam wojna z Ameryką ?

 

 

Izrealscy neo-żydo-naziści, tak jak ich przodkowie 5 listopada 1916 r. z rąk Niemiec, ponieśli właśnie sromotną porażkę: 2 czerwca 2018 r. NATO, ustami swojego Sekretarza Generalnego Stoltenberga ogłosiło, że nie pomoże Izraelowi, … wbrew USA.

 

 

Wyżej [w wykropkowanych granicach] „spiskowa” mapa proponowanej Niemcom przez syjonistów niemieckich JUDEOPOLONI  ///  Niżej mapa żydowskiej „Strefy osiedlenia” w Rosji przed 1917 rokiem.  Kolorem pomarańczowym zaznaczono ówczesne Królestwo Polskie pod zarządem carów rosyjskich.

 

 

Mapa „Trójmorza”

 

Problem z polityką i historią, jest problemem jak problem z kurą i jajkiem: nie wiadomo co było pierwsze, … oraz kiedy i jak ten cykl się skończy:

 

 

Decyzja NATO oznacza, że tak jak obietnicą zawierającą powstania Królestwa Polskiego z 5 listopada 1916 r., w miejsce planowanej JUDEOPOLONI, 2 czerwca 2018 r. szowiniści żydowscy utracili wsparcie Niemiec i większości krajów europejskich, oraz ich pomoc planach ataku na Iran. /  Fakt ten w swoich skutkach porównać można właśnie do poniesionych przez nich klęski z 5 listopada 1916 r. w trwającej wtedy w Europie I Wojnie Światowej, w wyniku której zamiast JUDEOPOLONI powstała Polska.

 

Niemiecko austro-węgierski akt z 5 listopada  1916 r doprowadził do wejścia Stanów Zjednoczonych do I Wojny Światowej w 1917 r. oraz rewolucji w Carskiej Rosji, która tak jak Niemcy i Austro-Węgry też zaoferowały Polakom powstanie Królestwa Polskiego, tyle że o wiele większego, bo składającego się z terenów odebranych Niemcom i Austro-Węgrom i ziem zaboru rosyjskiego.

 

Izrealscy neo-żydo-naziści, tak jak ich przodkowie 5 listopada 1916 r. z rąk Niemiec, ponieśli właśnie sromotną porażkę: 2 czerwca 2018 r. NATO, ustami swojego Sekretarza Generalnego Stoltenberga ogłosiło, że nie pomoże Izraelowi, … wbrew USA.

 

 

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: klubinteligencjipolskiej.pl

 

GEOMETR.IT

3 Comments

  1. Uwzględniając wielonurtowość „nowej polityki historycznej”, wspólny pozostawał sposób „konstruowania wroga” oparty na uproszczonej interpretacji filozofii Carla Schmitta. Zakłada ona genetyczny podział ludzi na „wrogów” i „przyjaciół”. W tym dychotomicznym świecie spełniać ma się sens ludzkiej egzystencji. Taka koncepcja rozumienia rzeczywistości w zwulgaryzowanej formie prowadzi do interpretacji „historii według Musiała”

  2. Uruchomiono nawet całą odrębną edukacyjnonaukową strukturę, która zajmowała się propagowaniem i utrwalaniem takich wzorców. Jej instytucją centralną stał się Instytut Pamięci Narodowej

  3. Pojawienie się na przełomie 2004 i 2005 roku idei nowego, afirmatywnego podejścia do polskiej przeszłości to kolejne ogniwo łańcucha takich właśnie rozrachunków z własną przeszłością. W tym sensie jest to kontynuacja.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.