Sięgnęło granic absurdu: tak miała wyglądać Polska

in Crisis 2018 · Europe 2018 · Germany 2018 · Great Britain 2018 · Nation 2018 · Person 2018 · PL · Politics 2017 · Skepticism 2018 · YOUTUBE 2018 14 views / 6 comments
          
88% посетителей прочитало эту публикацию

Germany     Great Britain  Europe       Polska

 GEOMETR.IT     codziennik24.pl

 

YOUTUBE 2018   KALENDARZ HISTORYCZNY 11. I MEMORIAŁ PADEREWSKIEGO – STANY ZJEDNOCZONE POLSKI

Zjednoczonych Thomasowi Woodrowowi Wilsonowi 11 stycznia 1917 roku, czyli na rok przed słynnymi punktami Wilsona.

Polska miała zostać odbudowana jako państwo federacyjne. Terytorium Stanów Zjednoczonych Polski miało obejmować większość obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów z okresu przed rozbiorami. Liczyłaby zatem 54 mln mieszkańców i jak zapewniał Paderewski, byłaby tak jednolita jak Francja. Na jego czele stać miał prezydent, który zarazem miał posiadać tytuł króla Polski, Litwy, Polesia i Halicji.

Stany Zjednoczone Polski składać się miały z szeregu autonomicznych podmiotów. Były to:

Królestwo Polski
Królestwo Litwy
Królestwo Polesia
Królestwo Galicji-Podola
Królestwo Wołynia

http://codziennik24.pl

* * *

GEOMETR.IT

ТРАМП не хотел быть президентом. Он ТУПО хотел прославиться  11.01.2018

Polska już poza UE?  11.01.2018

Ударенный Стремительным Домкратом. T.D.  11.01.2018

ИЗРАИЛЬ и ПАТАГОНИЯ. Радуйся, еврей, гуано подешевело!  11.01.2018

Views from the capitals for 2018 11.01.2018

Das Schöne an der Griechenlandrettung 11.01.2018

CIA: Bandera ist ein Agent Hitlers  11.01.2018

Прощай, Берлин! ГОВОРИТ МОСКВА, работают все радиостанции Европы!  11.01.2018

Ukraine’s leadership is to end sooner or later 11.01.2018

Beginn der Freizeitgesellschaft 1.01.2018

GEOMETR.IT

6 Comments

  1. W styczniu 1917 rozpoczęła działalność, powołana przez niemieckie i austrowęgierskie władze okupacyjne Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim, potem, w październiku zastąpiła ją Rada Regencyjna. Niedługo potem, wobec klęsk Niemiec i Austrii z jednej, a rewolucji bolszewickiej w Rosji z drugiej strony (pokój brzeski), zaczęły się mnożyć na wciąż teoretycznym terytorium Polski różne byty mające na celu stworzenie państwa i objęcie w nim władzy, a każdy z nich miał nieco inny pogląd na przyszłość kraju. Wymieńmy dwa istotne dla przyszłych dziejów

  2. Żeby było jeszcze śmieszniej, Piłsudski został najpierw członkiem Tymczasowej Rady Stanu jako minister od wojska, ale tajnie stworzona przez niego POW poparła później Daszyńskiego i likwidowała władzę Rady Regencyjnej na obszarze Lwowa i okolic

  3. Ale głupcy tego nie widzą….
    Dla pokolenia moich dziadków i rodziców to był Ziuk i Dziadek, prawdziwy opiekun Ojczyzny, tak jak dla mojego, zachowując wszelkie proporcje, nasz Ojciec św. JPII — ktoś, o kim wszyscy wiedzieli, że wszystko robi dla Polski.

  4. W poniedziałek 11 listopada zawiadomił mnie płk Śmigły, że ma połączenie telefoniczne z Piłsudskim w Warszawie, który mówił z nim z placu Kronenberga! Poleciłem w tej chwili połączyć się z placem Kronenberga i rzeczywiście usłyszałem w telefonie głos Piłsudskiego, chociaż wydał mi się osłabionym i zmęczonym. Zapowiedziałem na wieczór mój przyjazd do Warszawy. Serce przepełniała radość z powodu uwolnienia komendanta i nadzieja, że teraz może zjednoczyć się cała Polska.

  5. Urzeczywistniły się nasze marzenia; ukoiły się nasze tęsknoty; nie na darmo lała się krew polska, nie bez skutku pracowaliśmy dla zdobycia wolności i niepodległości Polski! Oto miałem tworzyć pierwszy prawowity rząd polski, mający rządzić w całej już Polsce, bo chociaż zabór pruski był jeszcze w niewoli, pewnym już było, że do Polski wróci i całość z nią utworzy!

Добавить комментарий

Your email address will not be published.