1. Mołdawii i Rumunii. Łączna kwota przeznaczona

in Conflicts · Crisis · Danube · Economics · EN · Europe · Euroskepticism · EX-USSR · Moldova · Money · Nation · Person · Politics · Power · Russia · USA · World 77 views / 6 comments
          
81% посетителей прочитало эту публикацию

GEOMETR.IT   uw.edu.pl

Wspólne projekty energetyczne Mołdawii i Rumunii mogą otrzymać finansowe wsparcie ze strony UE

456

Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej wpisała plany połączenia systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu ziemnego Mołdawii i Rumunii na listę projektów, które są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI) oraz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PMI), czyli projektów infrastrukturalnych łączących UE z pozostałymi krajami Wspólnoty Energetycznej.

Według Ministerstwa Gospodarki Mołdawii, taka decyzja została podjęta w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina) na XIV posiedzeniu Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej, zgodnie ze zaleceniem Stałej Grupy Wysokiego Szczebla Wspólnoty Energetycznej. Mołdawię na tym forum reprezentował wiceminister gospodarki Valeriu Triboi.

Jak zauważył wiceminister, taki status daje projektowi szanse na uzyskanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

****

27 marca odbył się zjazd środowisk opowiadających się za zjednoczeniem Rumunii i Mołdawii – zgromadziły się niemal dwa tysiące tzw. Unionistów. Podczas obrad, które miały miejsce w kiszyniowskim Pałacu Republiki, ich uczestnicy ogłosili utworzenie organizacji, której zadaniem ma być reintegracja obydwu państw do 2018 roku.

Cezura ta nie jest przypadkowa: to setna rocznica historycznego „Wielkiego Zjednoczenia” (rum. Unirea Mare), w wyniku którego Besarabia (historyczna kraina, której większość zajmuje dziś Mołdawia), będąca do tej pory częścią Imperium Rosyjskiego, weszła w skład Rumunii. Ciało powołane pod koniec marca nazwano Sfatul Țării-2 (Rada Państwa-2), co stanowi odwołanie do utworzonego w listopadzie 1917 roku Sfatul Țării – parlamentu istniejącej zaledwie kilka miesięcy Mołdawskiej Republiki Demokratycznej. 27 marca 1918 roku przegłosował on włączenie powstałego w wyniku rewolucji październikowej kraju do królestwa Rumunii.

Dwa tygodnie temu po zakończeniu obrad ich uczestnicy (wraz z około ośmioma tysiącami zwolenników zjednoczenia) przemaszerowali przez centrum mołdawskiej stolicy skandując między innymi: „Niech żyje wielka Rumunia – od Dniestru po Cisę”!; „Rumunio, nie zapominaj – Besarabia to Twoja ziemia!”.

Nastroje zjednoczeniowe i ich publiczna manifestacja nie są w Mołdawii niczym nowym. Ich intensywność na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza regularnie wzrastała i spadała. Temat zjednoczenia był też często zręcznie rozgrywany przez politykó Wiele wskazuje na to, że i tym razem gra toczy się nie o rzeczywiste zjednoczenie dwóch krajów, a o zachowanie władzy i wpływów w – jak najbardziej niepodległej – Mołdawii.

Zjednoczenie? Nic nowego…

Paradoksalnie to właśnie idea zjednoczenia z Rumunią legła u podstaw mołdawskiej niepodległości. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w nowopowstałej mołdawskiej republice władzę zdobyły wywodzące się ze środowisk prorumuńskich elity antykomunistyczne. Postrzegały one oderwanie się od ZSRR i ogłoszenie suwerenności Mołdawskiej SRR nie jako cel sam w sobie, a wyłącznie jako środek do osiągnięcia istotniejszego celu. Tym celem miało stać się możliwie jak najszybsze przyłączenie republiki do „historycznej macierzy” – Rumunii.

Wprost mówiła o tym przyjęta 27 sierpnia 1991 roku Deklaracja Niepodległości Republiki Mołdawii, której sygnatariusze wezwali do wyeliminowania politycznych konsekwencji paktu Ribbentrop-Mołotow, w wyniku którego w 1940 roku doszło do oderwania od Rumunii Besarabii i włączenia tego obszaru do ZSRR. Niepodległa Mołdawia przyjęła rumuńską symbolikę państwową: trójbarwną flagę, hymn „Przebudź się Rumunie!” oraz nazwę narodowej waluty.

Działania polityków odzwierciedlały wolę obywateli. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był okresem bezprecedensowego festiwalu nastrojów prorumuńskich i zjednoczeniowych.

Manifestacje zwolenników kulturowego i politycznego powrotu do rumuńskich korzeni gromadziły w centrum Kiszyniowa setki tysięcy ludzi. Do historii przeszły spontaniczne gesty bratania się mieszkańców obu brzegów granicznego Prutu: tysiące Mołdawian i Rumunów symbolicznie maszerowywały przez dzielące dwa kraje mosty, rzucając w nurt rzeki naręcza kwiatów. Wydawało się, że połączenie obydwu państw jest tylko kwestia czasu.

Na przeszkodzie rychłemu unirea stanęły jednak dwie kwestie. Pierwszą byli mołdawscy obywatele innych narodowości – rosyjskojęzyczni i niechętni Rumunom – którzy obawiali się, że po zjednoczeniu będą zmarginalizowani. Istotny był także opór antyrumuńskiej części etnicznych Mołdawian. Sprzeciw tych środowisk doprowadził do pojawienia się na terenie republiki dwóch separatyzmów: naddniestrzaańskiego i gagauskiego.

Był także jedną z ważniejszych przyczyn wybuchu w 1992 roku wojny mołdawsko-naddniestrzańskiej. Drugim czynnikiem było ambiwalentne stanowisko rumuńskiej klasy politycznej wobec idei zjednoczeniowej. „Postceausescowska” Rumunia borykała się z ogromnymi problemami gospodarczymi i społecznymi; nie była w stanie realnie zaangażować się w kosztowny (zarówno politycznie, jak i finansowo) projekt zjednoczeniowy.

O stanowisku Rumunii wobec unirea opowiada prawdopodobnie prawdziwa anegdota z tego okresu. Oto niedługo po przyjęciu deklaracji niepodległości prezydent Mołdawii, Mircea Snegur, kanałami dyplomatycznymi zwrócił się do rumuńskiego prezydenta z propozycją połączenia obu państw. Nie doczekał się jednak odpowiedzi.

W grudniu 1991 roku otrzymał zaproszenie na szczyt założycielski Wspólnoty Niepodległych Państw w Ałma Acie i ponownie zwrócił się z tym samym pytaniem do prezydenta Iona Iliescu. Tym razem odpowiedź była jasna: „Panie Snegur, powinien Pan polecieć i podpisać umowę o WNP”. Wobec oporu niechętnej Rumunom części ludności, wojny domowej i rumuńskiego désintéressement idea zjednoczeniowa szybko i na długo straciła impet.

Odżywała ona jeszcze co najmniej dwukrotnie, choć nie zyskała już tak znacznej popularności. Po raz drugi stała się nośna w 2006 roku, gdy prezydent Rumunii, Traian Basescu, zaproponował Mołdawii przyłączenie się do jego kraju i wspólne wejście do Unii Europejskiej.

Trzeci raz koncepcja nakręciła nastroje społeczne w grudniu 2013 roku, gdy prezydent Basescu ogłosił, że po wstąpieniu do NATO i Unii Europejskiej głównym projektem politycznym Bukaresztu powinno być zjednoczenie z Mołdawią. Tegoroczny marsz unionistów w Kiszyniowie jest najjaskrawszym przykładem tego, że od kilku ostatnich miesięcy mamy do czynienia z kolejnym w ostatnich latach renesansem idei unionistycznej. Tym razem wynika on jednak z czynników wewnętrznych.

http://studium.uw.edu.pl

GEOMETR.IT

* * *

Как сгорела газета «Молодежь Молдавии». 1990 год. Осень

Молдова. Здесь столкнулись два трудных коня: Москва и Запад

Молдова. Бочка долгов. Воры. Умыкнули миллиард. Коррупции слава! Кому нужна такая страна?

Молдавская интеллигенция. Почему вдруг она стала «никакой»?

Theresa May Says U.K. Will Be Strong Partner in the EU

Молдова. Осталось право на последнюю ошибку. После этого — контрольный выстрел…

Молдова. Если мы не добъем олигархов — они добьют нас !

Молдова. Геополитика. Узел и динамика. Скрип

Приднестровье. 20 лет баранам под хвост

Почему он так желает получить именно то, чего он не хочет? Молдавия

Кишиневское танго.Танцуют Додон унд Плахотнюк. Революцию заказывали?

6 Comments

  1. Jedynym rozwiązaniem wybory te nie powinny być masowo oszukanych, aby zminimalizować to oszustwo, to krajowe obserwatorzy i tu myślę, że wszystkie partie, które uczestniczą w tym te, które nie uczestniczą, należy złożyć wspólny front, wyniki mają być sprawdzane raz na zawsze

  2. Bez względu na strach przed “utratą Mołdawię” do Rosji, nie może uzasadniać wspieranie Plahotniuc, oportunistyczne oligarcha, który realizuje politykę niesprawdzony wychwytywania państwowej. Ta polityka ustępstw może być krótkotrwałe zwycięstwo dla UE i USA, ale w dłuższej perspektywie tylko dalsze osłabienie już słabnących prozachodniej i proeuropejskiej, nastroje w Mołdawii.

  3. W lipcu 2016 roku, mołdawski bankier Veaceslav Platon, został aresztowany na Ukrainie w związku z kradzieżą bankowym i mimo posiadania obywatelstwa ukraińskiego, został jednak szybko ekstradycji do Mołdawii

    .

  4. Dla przeważającej większości sił politycznych w Mołdawii, decyzja o integracji z Europą nie jest wyborem przeciwko Rosji, ale koniecznym decyzja o modernizacji kraju. Mołdawia jest i pozostanie krajem neutralnym;

  5. Podobnie jak wielu wpływowych postaci w byłym Związku Radzieckim, pan Plahotniuc wydała szczelną zasłonę nad źródłami jego bogactwa i władzy, kultywowanie aurę tajemnicy, która ma zwiększoną tylko jego wizerunek jako cienistego Królów, który może zniszczyć wrogów z ruchem jego palec.

  6. Poza informacjami, które pojawiły się w różnych badaniach na temat wątpliwych stosunkach Plahotniuc z różnymi notorycznie ludzi z Rumunii, były prezydent Rumunii Traian Băsescu.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top