1. Wielka szachownica

in Crisis 2017 · Culture 2017 · Europe 2017 · EX-USSR · Faith · History 2017 · Industry · Literature 2017 · Person 2017 · Philosophy · PL · Politics 2017 · Polska 2017 · Russia 2017 · Skepticism 2017 · USA 2017 190 views / 4 comments
          
75% посетителей прочитало эту публикацию

Europe        Ex-USSR          Polska

 GEOMETR.IT        fronda.pl

 

W […] książce Zbigniewa Brzezińskiego Wielka szachownica, Ameryka i reszta świata kluczowym słowe m jest „Eurazja”. Autor w wywiadzie, jaki ukazał się na łamach Le Nowel Observateur pod wymownym tytułem Jak utrzymać panowanie nad światem, stwierdził, że kto ma kontrolę nad Eurazją, ma kontrolę nad całym globem.

Centralną pozycję na kontynencie eurazjatyckim zajmuje Rosja — kraj, który geograficznie przynależy zarówno do Europy, jak i do Azji, lecz cywilizacyjnie i kulturowo nie należy ani do jednej, ani do drugiej. Już na początku XIX w. Piotr Czaadajew pisał: „Nie szliśmy nigdy razem z innymi narodami, nie należymy do żadnej wielkiej rodziny ludzkości, ani do Wschodu, ani do Zachodu. Tradycja nie wiąże nas ani z jednym, ani z drugim. Jesteśmy jakby poza czasem i nie dotknął nas pochód ludzkości w jej rozwoju”.

Zdaniem Władimira Pastuchowa, „kultura rosyjska ma charakter heterogeniczny, łączący europejski indywidualizm z azjatyckim pojęciem wspólnoty. Eurazjatyckość pojmuje się obecnie zbyt jednostronnie, jako przeciwstawienie Rosji (w domyśle: części Wschodu) Europie.

Ale ona nie należy całkowicie ani tu, ani tam. Indywidualizm, znaczenie jednostki, nie jest w jej historii tak jasno wyrażone, podkreślone jak w cywilizacji europejskiej.

Z drugiej strony — wspólnotowość, kolektywna świadomość nigdy nie wchłonęły jednostki tak całkowicie, jak w społeczeństwach azjatyckich.” Nic więc dziwnego, że w Rosji powsta­ ło pierwsze państwo komunistyczne — „wytwór kultury jednostek, głoszących europejskie ideały tylko po to, by zbudować wschodnią tyranię».

Dzisiaj taką tendencją, na którą wskazuje wielu filozofów, politologów, historyków idei i polityków, jest „eurazjatyzm”. Czym jest „eurazjatyzm”? W swojej tradycyjnej wersji z początków naszego stulecia był to „odwrót do Azji, do najgłębszych źródeł duszy rosyjskiej, to skupienie się w sobie, wypielęgnowanie wielkoruskiego typu, który, jak to wykazały nie­ śmiertelne dzieła mędrców i poetów rosyjskich, zawiera w sobie zasoby prawdziwej żywotności, którą można określić jako dążność, nie zawsze uświadomioną, do syntezy Zachodu ze Wschodem”. Zdaniem autora powyższej definicji, Mariana Zdziechowskiego, eurazjatyzm nie jest równoznaczny z panazjatyzmem, gdyż nie myśli ani o podboju Azji, ani o pochodzie na Europę na czele podbitych ludów azjatyckich. Postuluje on, zamiast ekspansji na zewnątrz, konsolidację wewnętrzną pod hasłem nawrotu ku Wschodowi. Ku takiemu rozumieniu eurazjatyzmu skłania się dziś w swoich publicznych wypowiedziach generał Liebiedź.

Nadchodzi poważny cios w Nord Stream 2 – w końcu!!! 

Obecnie istnieje jednak w Rosji wiele nurtów myślowych odwołujących się do pojęcia Eurazji oraz wiele różniących się między sobą szkół pojmowania tego zjawiska. Jedną z nich jest opcja nacjonal-bolszewicka, której głównym reprezentantem jest Aleksander Dugin, myśliciel uważany po śmierci Rene Guenona i Juliusa Evoli za najwybitniejszego żyjącego obecnie przedstawiciela tradycjonalizmu integralnego. Jest on autorem wielu książek oraz redaktorem naczelnym pisma Elementy noszącego podtytuł Przegląd Eurazjatycki.

Święte Przymierze Obiektywizmu 

Wielu z nas traktuje słowo „nacjonal-bolszewizm” jako oksymoron uważając, że te dwa pojęcia — nacjonalizm i bolszewizm — ni e dadzą się ze sobą pogodzić. Nic bardziej mylnego: nacjonal-bolszewizm jest zjawiskiem, które powstało po pierwszej wojnie światowej praktycznie niemal jednocześnie w dwóch krajach: w Rosji i w Niemczech.

Na Wschodzie jego przedstawicielami byli ci, którzy za internacjonalistyczną retoryką marksizmu dostrzegali narodowy charakter rewolucji bolszewickiej (Radek, Leż- niew, Ustriałow, Sawicki), na Zachodzie zaś ci, którzy idee nacjonalistyczne wią­ zali z myślą lewicową i sympatią do ZSRR (Niekisch, Strasser, Laufenberg, w pewnym momenci e nawet Goebbels).

Elementy często odwołują się do wspomnianych wyżej osób, jednak prezentowany na ich łamach nacjonal-bolszewizm różni się jakościowo od tego sprzed siedemdziesięciu lat. W dalszym ciągu stoimy jednak przed paradoksem: jak można być prawicowym bolszewikiem albo lewicowym nacjonalistą? Dugin uważa, że nieocenionej pomocy w odpowiedzi na to pytanie moż e udzielić nam…

Karl Popper. W swojej najważniejszej pracy Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie dokonuje on podziału społeczeństw na dwa rodzaje: „społeczeństwo otwarte ” i „społeczeństwo nie-otwarte”, czyli „społeczeństwo wrogów społeczeństwa otwartego”. Popperowska wizja „społeczeństwa otwartego”, zdaniem Dugina, charakteryzuje się nie tylko racjonalnością, lecz przede wszystkim odrzuceniem wszelkich form Absolutu jako przeciwnych indywidualizmowi człowieka i jego naturze. Wrogami „społeczeństwa otwartego” są więc ci, którzy pragną oprzeć życie społeczne na pewnym Absolucie.

Absolut stawia bariery nieograniczonemu indywidualizmowi, sprawia, że społeczeństwo traci walor „otwartości” i perspektywę rozwoju w dowolnym kierunku. „Absolut dyktuje bowiem cele i zadania, ustanawia dogmaty i normy, wywiera nacisk na indywidualność jak rzeźbiarz na swój materiał”.

http://www.fronda.pl

* * *

GEOMETR.IT

Литовец: есть сто способов украсть бизнес в Украине 09.11.2017

Chomsky: поиск «козла отпущения» и Трамп  09.11.2017

300 человек управляют миром. Вы считаете это — демократия?  09.11.2017

2.Каталония. Театрального эффекта ради? Блеянье газетных баранов  09.11.2017

Вопрос Столыпина: Америке нужны великие потрясения? 09.11.2017

Бэсеску уже не первый парень на молдавских танцах?  09.11.2017

The Rise and Fall of Europe 09.11.2017

Intellektuelle gegen NATO 09.11.2017

New members old problems 09.11.2017

Plan Marshalla” dla Ukrainy 09.11.2017

GEOMETR.IT

4 Comments

  1. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstami z interesującego Cię zakresu. Innym sposobem na znalezienie poszukiwanych treści jest wpisanie odpowiedniej frazy, np. eurazja w naszej wyszukiwarce

  2. Spośród wpisów na blogach opublikowanych w portalu Fronda.pl wyselekcjonowaliśmy treści dotyczące zgadnienia – eurazja. Poniżej znajdują się wszystkie teksty dotyczące tematyki: eurazja, jakie znalazły się w naszym serwisie

  3. Polska uczestniczy w dwóch udanych projektach o wymiarze globalnym – NATO i UE. Oba straciły jednak impet, a Unia stanęła wręcz na progu fundamentalnego kryzysu. Tymczasem Rosja rozwija nowy koncept …

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top