Części wschodnioeuropejskiej inteligencji

in Europe 2018 · Nation 2018 · PL · Politics 2018 · Polska 2018 · YOUTUBE 2018 76 views / 4 comments
          
81% посетителей прочитало эту публикацию

Europe     Ex-USSR     Polska

GEOMETR.IT   Racjonalista.tv

* Ogólnie się z tobą zgadzam ale z tą Rosją wpisujesz się w tą właśnie złą zachodnią stronę medalu!

Różni intelektualiści, w tym historyk Norman Davies, zastanawiali się, czy po upadku komunizmu Europa Zachodnia uzna Europę Wschodnią za część Europy. Niestety, obecne nasilanie się postaw radykalnie lewicowych i prawicowych na Zachodzie pokazuje duże pokłady rasizmu i niezrozumienia wobec Europejczyków ze Wschodu w wielu państwach Zachodniej Europy.

W złym tonie jest dyskryminowanie osób z tzw. Trzeciego Świata, niestety dyskryminowanie Czechów, Polaków czy Chorwatów nie uderza tak mocno w kanony poprawności politycznej lewicy i nie jest tak ryzykowne dla prawicowych populistów, co widzimy w Anglii.

Zjawisku odżywającego podziału Europy towarzyszy kompleks niższości części wschodnioeuropejskiej inteligencji. Wprawdzie obecny rząd Polski zdecydowanie nie jest powodem do dumy, tym niemniej dziwią wizje roztaczane na przykład przez prof. Hartmana, w świetle których Polacy niby jacyś nieczyści pariasi z łaski zostali przyjęci do UE i teraz powinno się ich chyba pozbyć. UE nie jest tak naprawdę organizacją przyjmującą kraje “z łaski”.

Wspieranie słabszych regionów to też wsparcie dla eksportu w tych silniejszych regionach. Kraj wchodząc do UE też się zobowiązuje. Z przestrzeganiem zobowiązań mają problem nie tylko kraje Wschodniej Europy. Jak zatem zakopać podział Europy na Wschód i Zachód?

Jak sprawić, aby francuski dziennikarz nie zrównywał pracujących w Paryżu obywateli UE z Polski z nielegalnymi migrantami z Afryki? Jak wyjaśnić włoskiemu dziennikarzowi, że włoskie problemy z UE to nie wina Polaków, ale niekompatybilnych gospodarek Północy i Południa Europy?

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: Racjonalista.tv

GEOMETR.IT

4 Comments

  1. Członkami tak rozumianej polis są jednak różni ludzie – różni w dwojakim sensie. Po pierwsze, różni pod względem swych cech jednostkowych, cnót, talentów, zawodów, majątków, rodzinnych i prywatnych aspektów życia. Arystoteles dostrzegał i postulował, krytycznie odnosząc się do Państwa Platona

  2. Po drugie jednak, społeczną różnorodność czy złożoność mieszkańców-członków polis odnieść należy także do zróżnicowania społeczno-politycznych „ról”, by użyć współczesnego określenia.

  3. Quid est enim civitas nisi iuris societas civium? pyta retorycznie Cyceron, wyrażając zarazem w tej formule istotę rzymskiego obywatelstwa – udział we wspólnocie prawa. Myśl ta pojawia się także w jego definicji res publica9
    – „wspólnej sprawy, o którą dbamy pospołu, nie jako bezładna gromada, tylko liczne zgromadzenie, jednoczone uznawaniem prawa i pożytków z życia we wspólnocie”

Добавить комментарий

Your email address will not be published.