Członkostwo państw PW w UE?

in Balkans 2018 · Crisis 2018 · Culture 2018 · Danube 2018 · Economics 2018 · Europe 2018 · EX-USSR · Nation 2018 · PL · Politics 2018 · Skepticism 2018 70 views / 5 comments
          
75% посетителей прочитало эту публикацию

Balkans      Danube        Europe                 Ukraine             Ex-USSR                Polska

GEOMETR.IT  pism.pl

*Spotkanie potwierdziło ograniczone zainteresowanie UE dalszym rozwojem współpracy ze wschodnimi sąsiadami. Utrzymanie status quo można uznać za umiarkowany sukces.

Zarówno wewnątrz UE, jak i wśród części państw partnerskich narasta frustracja związana ze  wzajemną współpracą. Gruzja, Mołdawia i Ukraina, które podpisały umowy stowarzyszeniowe i zostały objęte ruchem bezwizowym, domagają się potwierdzenia perspektywy członkostwa w UE (czemu sprzeciwia się część państw członkowskich).

Z kolei UE zarzuca tym państwom niewystarczające postępy w reformach i podkreśla konieczność uprzedniego wdrożenia zobowiązań przyjętych w ramach umów stowarzyszeniowych. Wyzwaniem pozostają relacje z Armenią, Azerbejdżanem i Białorusią. Wprawdzie ostatnio również i te państwa zintensyfikowały dialog polityczny z UE, niemniej ich władze pozostają zainteresowane przede wszystkim rozwojem relacji gospodarczych i pozyskaniem inwestycji z państw UE.

Jakie ustalenia podjęto na spotkaniu?

PW nadal będzie koncentrować się na priorytetach uzgodnionych podczas szczytu w Rydze (dobre rządzenie, gospodarka, rozwój sieci połączeń, społeczeństwo obywatelskie). Większy nacisk położono jednak na praktyczne udogodnienia, jakie projekt powinien przynosić obywatelom państw partnerskich.

W tym celu zatwierdzono plan działania zawierający listę 20 kluczowych obszarów do 2020 r. Zadecydowano o usprawnieniu platform tematycznych oraz paneli eksperckich funkcjonujących w ramach PW.

Uzgodniono również rozszerzenie na państwa PW transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Zapoczątkowano też nowy etap w stosunkach UE i Armenii. Podczas szczytu obie strony podpisały umowę o kompleksowym i poszerzonym partnerstwie oraz zakończyły negocjacje umowy o wspólnym obszarze lotniczym.

Dlaczego Ukraina groziła, że nie podpisze wspólnej deklaracji?

W grudniu ub.r. szefowie państw i rządów UE przyjęli decyzję w sprawie ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej UE–Ukraina, stwierdzającą, że umowa nie otwiera drogi do członkostwa. Ukraina oprotestowała umieszczenie odniesienia do tej decyzji w dokumencie końcowym tegorocznego szczytu PW.

Jednocześnie domagała się wzmianki o rosyjskiej agresji wobec państw PW. Przeciw pierwszemu z postulatów opowiedziała się jednak część państw UE, zwłaszcza Holandia. Drugi nie znalazł natomiast poparcia wszystkich państw PW (m.in. Białorusi). Ostatecznie, obawiając się obarczenia odpowiedzialnością za fiasko szczytu, Ukraina podpisała wspólną deklarację. Prezydent Petro Poroszenko skrytykował jednak zbyt zachowawcze jego zdaniem stanowisko UE wobec Rosji i zapowiedział dążenie do dalszej integracji z UE.

Jaką rolę w przygotowaniach do szczytu odegrała Polska?

PW pozostaje jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Spośród państw UE to Polska najaktywniej zaangażowała się w przygotowania do szczytu w Brukseli, współorganizując niemal wszystkie związane z nim inicjatywy i wspomagając w tym zakresie Estonię, sprawującą obecnie prezydencję w UE.

Polska promowała rozwój połączeń transportowych i energetycznych, wsparcie dla młodzieży z państw PW, jak również zwiększenie środków na działania informacyjne prowadzone przez UE w państwach partnerskich, w tym walkę z rosyjską dezinformacją. Jako jedno z nielicznych państw członkowskich, Polska opowiadała się też za potwierdzeniem we wspólnej deklaracji perspektywy członkostwa państw PW w UE.

Co dalej z inicjatywą Partnerstwa Wschodniego?

Brak politycznej wizji dalszego rozwoju PW (w tym potwierdzenia perspektywy członkostwa dla państw objętych tą inicjatywą) oznacza, że prawdopodobnie przekształci się ono w kolejny biurokratyczny projekt UE o niewielkich możliwościach oddziaływania na państwa trzecie.

W krótkim i średnim okresie współpraca w ramach PW będzie obejmować głównie integrację sektorową, np. w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej i energetycznej oraz intensyfikacji kontaktów międzyludzkich, a priorytetem będzie lepsze wykorzystanie już istniejących instrumentów. Natomiast dla długookresowego rozwoju PW istotne będą negocjacje dotyczące nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027, które określą wysokość środków na współpracę UE z państwami trzecimi.

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem pism.pl

 

GEOMETR.IT

5 Comments

  1. Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w

  2. Właśnie dzięki temu jesteśmy znakomicie przystosowanym gatunkiem i nie dość, że przetrwaliśmy, to jeszcze odnosimy spore sukcesy reprodukcyjne.

  3. Od zanieczyszczonego powietrza, hałasu, natłoku bodźców wizualnych oraz przeładowania informacjami po osobiste napięcia i niepowodzenia, które dla uproszczenia nazywamy stresem

  4. Dotyczą one zarówno wyglądu, sposobu zachowania, wyboru pasji, hobby, pracy, jak i zupełnie podstawowych kwestii, takich jak kobiecość, męskość czy seksualność.

  5. Fundamentalne znaczenie ma także seksualna przyjemność i wyrażanie siebie seksualnie w sposób odpowiadający naszym potrzebom. Jesteśmy więc poddani tak wielkiej presji i ograniczeniom, że bez dodatkowych starań trudno się spod nich wyzwolić.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Priorytety V4

* Grupa Wyszechradzka o granicach w UE: Frontex powinien być tylko wsparciem

Balkanausbruch

* Das Mazedonien-Referendum ist ein Schlag ins Gesicht progressiver Politik.
Go to Top