Do kontaktów z Użytkownikami

in Europe 2018 · Nation 2018 · Person 2018 · PL · Politics 2018 · Polska 2018 · Skepticism 2018 · The Best · YOUTUBE 2018 67 views / 6 comments
          
85% посетителей прочитало эту публикацию

Europe      Polska

GEOMETR.IT  Telewizja Republika

 

* Rejestracja nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne

Telewizja Polska S.A. (TVP) szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalu tvp.pl (Portalu) oraz w jaki sposób TVP dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Portalu tvp.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Portalu zgodnie z przepisami art. rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi „Newsletter”. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w serwisie. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez TVP wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez TVP za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. TVP może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych TVP w ramach usługi Konto Użytkownika (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość Użytkownika, polegającej na podaniu hasła), w zakładce „MOJE DANE”. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika, co wymaga zaznaczenia opcji „Usuń Konto” na Koncie Użytkownika. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi „Newsletter” wymaga połączenia się ze stroną TVP przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Portalu, może się zwrócić bezpośrednio do TVP z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Portalu, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected], a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: Telewizja Republika

 

GEOMETR.IT

6 Comments

  1. Mistrz Janecki. Potem intelektualny satyr Ziemkiewicz. Potem długo, długo nic. W końcu egotyczny bufon Warzecha i na szarym końcu bezideowy maruder Gierej. Brawo merytoryczny Janecki, brawo merytoryczny plus satyryczny Ziemkiewicz!

  2. Komisja Europejska ma 1000% racji, w Polsce brak jest praworządności. Gersdorf została przeniesiona w stan spoczynku i bezprawnie zajmuje gabinet, ochrona bezprawnie wpuszcza ją do pracy, a prokuratura, policja i sądy mają to w tyle.

  3. Ci wybrańcy z łatwością opanują prokuraturę i sądy w ciągu pierwszego miesiąca a w kolejnym pozamykają i osądzą swoich przeciwników politycznych…. Kim będą ci osadzani nie muszę pisać…. Sami na siebie szykujecie bat hehe … I tak nie kumacie tego bo jak przystało na wyznawców jednej prawdy wiary w prezesa – nie wierzycie nikomu innemu ….że może mieć rację!

  4. To jest tak jakby Chrystus ukaral Samarytanina ,ze pomogl biednemu a jest odwrotnie. Malo tego Chystus przedstawiajac jak bedzie wygladal sad ostateczny powiedzial: bylem w podrozy a nie przyjeliscie mnie …..idzcie precz przekleci w ogien wieczny.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.