Klan Plahotniuca

in Army · Conflicts 2017 · Crisis 2017 · Economics 2017 · Europe 2017 · EX-USSR · History 2017 · Moldova 2017 · Nation 2017 · PL · Politics 2017 · Skepticism 2017 119 views / 7 comments
          
91% посетителей прочитало эту публикацию

Balkans      Danube        Germany          Europe          Russia          Moldova

 

GEOMETR  osw.waw.pl

Do przesilenia, którego efektem było załamanie duopolu władzy, doszło 15 października 2015 roku, kiedy na wniosek kontrolowanego przez Plahotniuca prokuratora generalnego Filat został pozbawiony immunitetu poselskiego, a następnie zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i aresztowany.

Zarzucono mu bezpośrednie związki ze sprawą wyprowadzenia z mołdawskiego systemu bankowego 2 Więcej o funkcjonowaniu systemu oligarchicznego skupionego wokół Filata i Plahotniuca: K. Całus, Państwo zawłaszczone? Niepewne perspektywy modernizacji Mołdawii, i w końcu 2014 roku sumy 1 mld USD oraz przyjęcie łapówki w wysokości ok. 250 mln USD od Ilana Shora, izraelsko-mołdawskiego biznesmena uważanego za architekta tej machinacji. W następstwie aresztowania Filata wpływy Plahotniuca zaczęły bardzo szybko rosnąć. W ciągu trzech miesięcy zdołał on podporządkować sobie większą część sceny politycznej.

PLDM rozpadła się i uległa marginalizacji, a część posłów tej partii zdecydowała się otwarcie poprzeć kandydata na premiera wskazanego przez PDM. Doszło także do bezprecedensowego rozłamu w szeregach Partii Komunistycznej (PCRM) – większość (14) jej deputowanych odeszło z partii i zadeklarowało chęć współpracy z PDM.

Wydaje się też niemal pewne, że pod silnym wpływem Plahotniuca znajduje się obecnie Partia Liberalna Mihaia Ghimpu. Także wielu działaczy lokalnych i część primarów (merów), głównie z PLDM, zdecydowa- ło się na przejście do struktur demokrató Korzystając z rosnącej kontroli nad parlamentem, Plahotniuc podjął próbę osobistego objęcia stanowiska premiera.

Decyzja ta stanowiła złamanie jego dotychczasowego sposobu działania, w tym unikania piastowania ważnych urzę- dów państwowych i delegowania na nie osób w pełni uzależnionych od niego lub będących członkami jego klanu. Na nominację Plahotniuca (mimo nacisków i rzekomego szantażu) nie zgodził się jednak prezydent Nicolae Timofti, powierzając jednocześnie 21 grudnia 2015 roku misję tworzenia rządu byłemu premierowi, Ionowi Sturzy. Ten nie uzyskał jednak wotum zaufania, a pozostający pod wpływem Plahotniuca Sąd Konstytucyjny wydał orzeczenie ograniczające prawo prezydenta do swobodnego wyznaczania .

W rezultacie klan Plahotniuca, poza posiadaną już kontrolą nad wymiarem sprawiedliwości, instytucjami antykorupcyjnymi, Narodowym Bankiem Mołdawskim (NBM) czy Sądem Konstytucyjnym, przejął władzę nad służbami fiskalnymi i celnymi, będącymi poważnym źródłem dochodów korupcyjnych, a także nad MSW i policją.

We wszystkich instytucjach państwowych oraz na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach będących własnością państwa prowadzone są czystki, których celem jest usunięcie osób znajdujących się tam z nadania PLDM i zastąpienie ich ludźmi powiązanymi z klanem Plahotniuca. Mimo protestów społecznych i międzynarodowych Plahotniuc umacnia także kontrolę w już podległych mu instytucjach, czego przykładem jest ponowny wybór 7 lutego 2016 roku Mihaia Poalelungi na stanowisko przewodniczącego Sądu Najwyższego.

Jednocześnie trwa przejmowanie aktywów biznesowych należących do Filata, dotychczas jednego z najbogatszych ludzi w państwie. Przy czym proces ten przedstawiany jest jako odzyskiwanie środków rzekomo wykradzionych przez niego z mołdawskiego systemu bankowego. Wzmocnieniu ulegają również, i tak już ogromne, wpływy Plahotniuca w sektorze medialnym.

Filary systemu Plahotniuca 

Vlad Plahotniuc (ur. 1966) jest miliarderem i najważniejszą, a jednocześnie najbardziej kontrowersyjną i tajemniczą postacią życia politycznego i biznesowego w Mołdawii. Karierę rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to wedle oficjalnych deklaracji zajmował się przede wszystkim eksportem wina do Rosji i tworzeniem mołdawsko-amerykańskiego funduszu inwestycyjnego.

 Część mołdawskich mediów zarzuca mu jednak, że ważnym źródłem jego dochodów w tym okresie miało być sutenerstwo i handel żywym towarem. Ta domniemana działalność przestępcza miała umożliwić Plahotniucowi budowę szerokiej sieci znajomości z elitami politycznymi i biznesowymi nie tylko w Mołdawii, ale także w Rumunii czy na Ukrainie.

Miała także umożliwiać szantażowanie będących jego klientami prominentów. Nie można wykluczyć, że m.in. dzięki temu w 2001 roku Plahotniuc uzyskał jedno z kierowniczych stanowisk w firmie Petrom Moldova – spółce córce rumuńskiego giganta paliwowego.

Stanowisko i wpływy umożliwiły mu wejście w bliskie relacje z Vladimirem Voroninem – ówczesnym prezydentem Mołdawii i liderem Partii Komunistycznej (która w latach 2001-2009 sprawowała pełną władzę w kraju) – oraz jego synem Olegiem, jednym z czołowych mołdawskich biznesmenów. Posługując się szantażem i wykorzystując wynikające z powiązań z Voroninem wpływy w strukturach państwowych (policji, służbach fiskalnych i wymiarze sprawiedliwości) Plahotniuc miał przejmować dochodowe przedsiębiorstwa prywatne i niszczyć konkurencję dla swoich biznesów.

Jednocześnie wzbogacał się także na niejasnej prywatyzacji majątku państwowego. Zdobyte wówczas wpływy i majątek stały się fundamentem, na którym mógł już po odejściu od władzy Voronina zbudować swą obecną potęgę.

Utworzony przez Plahotniuca system kontroli nad aparatem państwowym i mołdawską sceną polityczną opiera się na czterech głównych i wzajemnie uzupełniających się filarach.

Pierwszym jest klan, grupa bliskich współpracowników Plahotniuca, często powiązanych z nim rodzinnie, piastujących (najczęściej dzięki jego protekcji) kluczowe stanowiska polityczne i biznesowe.

Członkami klanu zawdzięczającymi stanowiska wpływom Plahotniuca są np. obecny przewodniczący parlamentu Andrian Candu czy premier Pavel Filip.

Wedle dostępnych informacji klan Plahotniuca złożony jest z dwóch kręgów: wewnętrznego i zewnętrznego.

Pierwszy skupia zaledwie kilkuosobową grupę bardzo zaufanych, wieloletnich współpracowników i członków rodziny Plahotniuca (m.in. Candu i Filipa). Krąg ten jest trwały i stanowi rdzeń klanu. Drugi, znacznie szerszy krąg złożony jest z osób, które współpracują z Plahotniukiem przede wszystkim przez wzgląd na własne korzyści i zabezpieczenie swoich interesó Grupa ta nie cieszy się jednak pełnym zaufaniem Plahotniuca, a jej skład może ulegać zmianie.

Drugim filarem jest potęga biznesowa i finansowa. Szacuje się, że Plahotniuc dysponuje majątkiem wartym około 2-2,5 mld USD, co stanowi zawrotną sumę w przypadku Mołdawii (ok. 1/3 PKB kraju). Jego możliwości finansowe wzmacnia dodatkowo faktyczna kontrola nad wieloma formalnie państwowymi przedsiębiorstwami, a po usunięciu Filata – także nad przepływami finansowymi państwa. Różnica potencjału finansowego Plahotniuca i pozostałych istotnych aktorów polityczno-biznesowych jest tak ogromna, że nawet działając razem, nie są mu oni w stanie dorównać.

Trzecim filarem systemu jest kontrola nad wymiarem sprawiedliwości. Piastujący stanowisko do 26 lutego br. prokurator generalny jest uważany za człowieka kontrolowanego przez Plahotniuca, a poprzedni, Valeriu Zubco, był prawdopodobnie członkiem jego klanu.

Nie ma wątpliwości, że nowa osoba pełniąca tę funkcję także będzie pod jego wpływem. Kontrola nad mołdawskim sądownictwem stanowi kluczowy element systemu sprawowania władzy przez klan Plahotniuca, gdyż umożliwia wykorzystanie połączonego systemu zachęt i straszaków do podporządkowywania sobie decydentów politycznych i przedsiębiorców.

Zgodnie z dostępnymi informacjami gotowi do współpracy z kontrolowaną przez Plahotniuca Partią Demokratyczną urzędnicy państwowi (zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym), politycy i biznesmeni mają otrzymywać łapówki pieniężne lub obietnice nietykalności wobec  wymiaru sprawiedliwości, inspekcji skarbowych etc.

Jednocześnie zdają sobie oni jednak sprawę z tego, że w razie nieposłuszeństwa muszą się liczyć nie tylko z utratą uzyskanych już korzyści, ale także z wszczęciem wobec nich postępowania sądowego (na podstawie prawdziwych lub sfabrykowanych dowodów).

Szantaż może dotyczyć nie tylko wszczęcia sprawy sądowej, ale też np. ujawnienia kompromitujących daną osobę materiałów. Dodatkowo kontrola nad tą częścią aparatu państwowego pozwala Plahotniucowi na zapewnienie sobie dogodnych warunków funkcjonowania i rozwoju własnego biznes.

https://www.osw.waw.pl

GEOMETR.IT

* * *

2017.TOP 15 MARCH

Они ничего не поняли и ничему не научились? Украина – 01.03.2017

Бабель и маркиз де Сад — паровые котлеты Русской революции – 01.03.2017

Заговор Великих Князей – 03.03.2017

Как мы теряли Крым. Воспоминания Турчинова – 10.03.2017

Павел Милюков. Англофил на русском поле – 10.03.2017

Пенсию нужно заработать, но дожить до 60 лет не просто.Свежа украинская мысль! – 10.03.2017

Чем украинские РЕФОРМЫ отличаются от европейских ? – 10.03.2017

Америка. НЕ С ИНТЕЛЛЕКТАМИ придеться иметь дело Московии – 13.03.2017

Что происходило В ФЕВРАЛЕ 1917 года? – 13.03.2017

ЕС. Германия — главный член предложения. Остальные — второстепенные? – 14.03.2017

Генерал разведки и МЗДА УКРАИНСКАЯ – 17.03.2017

Европа — зад Запада. Мюнхен – 31.03.2017

Польша — гнилой скотомогильник. Прощай, подмытая Европа! – 31.03.2017

Как выжить В ЭПОХУ ТРАМПА? – 31.03.2017

Ле Пен в лицо Меркель: МАДАМ, Я ТЕБЯ НЕ ПРИЗНАЮ! – 31.03.2017

* * *

Румыны превратят Молдову в пепел и мыло  03.08.2017

Молдова. Они у русских цыганят мелочь, а потом прячутся как мыши  03.08.2017

Plahotniuc and his bloody rake  03.08.2017

Moldova. Финансовые мошенники. Следствие. Отчет в конце октября  03.08.2017

Moldova. Financial scammers. Аudit. The report at the end of October.  03.08.2017

Die Harke von Plahotniuc  03.08.2017

Плахотнюк и его кровавые грабли  03.08.2017

Оксфорд и Тирасполь. Речь президента Приднестровья В.Красносельского. 03.08.2017

Plahotniuc, człowiek, który ukradł państwo 03.08.2017

Plahotniuc. An oligarch no-one trusts 03.08.2017

GEOMETR.IT

7 Comments

  1. Ich glaube, Plahotniuc versucht alles zu kontrollieren, weil er anderen nicht vertraut. Sein Team ist klein: Nur fünf bis sieben Personen aus seinem inneren Kreis ausgewählt. Sein größerer zweiter Kreis besteht aus einer breiten Palette von Menschen – formal sind sie in seinem Team, aber wirklich sind sie für ihre eigenen Interessen aus. Das sind die Leute, die Plahotniuc nicht vertraut “, schloß der Geschäftsmann.

  2. Plahotniuc hatte die Chance ergriffen, die sich nach dem Sturz Voronins bot. Die drei proeuropäischen Parteien vereinbarten in einer Geheimklausel zum Koalitionsvertrag, den Staat unter sich aufzuteilen

  3. Laut Informationen der EU sind Importe aus Moldau seit Unterzeichnung des Paktes um 27 Prozent gestiegen. Die EU hat für das Land Hunderte Millionen Euro schwere Hilfspakete verabschiedet und Moldauer von der Visumpflicht befreit.

  4. Doch wer ist dieser gedrungene Mann mit den markanten Geheimratsecken? Vladimir Plahotniuc, 1966 im Dörfchen Pitusca geboren, bringt es nach der Wende in den 1990er Jahren durch seine Nähe zur Politik im Erdöl- und Bankensektor zu einem beachtlichen Vermögen. Wild wurde in dieser Zeit privatisiert, rosig waren die Perspektiven für jene mit den richtigen Kontakten.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

The same old song

* Transnistria. Plahotniuc wants $ and blood. Dodon wants peace. Moldova will
Go to Top