Ład wersalski a pokój w Europie

in Culture 2018 · Danube 2018 · Economics 2018 · Europe 2018 · Finance 2018 · Nation 2018 · Person · Person 2018 · Philosophy · PL · Politics 2018 · Polska 2018 · Skepticism 2018 · State 2018 · Ukraine 2018 · USA 2018 · YOUTUBE 2018 127 views / 6 comments
          
95% посетителей прочитало эту публикацию

Balkans       Danube      Germany     Great Britain  Europe       Ex-USSR         Polska

GEOMETR.IT  Blogpressportal

 

  * Cykl wykładów otwartych prof. Marka Kornat, pt. “Dlaczego II wojna światowa zaczęła się w Polsce? Ład wersalski a pokój w Europie».

YOUTUBE 2018  Prof. Marek Kornat: Nowe Państwa w Europie – czynnik destabilizacji?”

Wykład piąty: “Nowe Państwa w Europie – czynnik destabilizacji?.

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego.

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: Blogpressportal

 

* * *

GEOMETR.IT  

ООН. Доклад о ситуации с правами человека в Украин 04.04.2018

Закрой окно, во дворе Cold Word 04.04.2018

Украина заразились родовой болезнью Бурбонов 04.04.2018

BISMARCK и ПРАГМАТИКА 04.04.2018

«A diminished giant syndrome» 04.04.2018

Wandelzeit  04.04.2018

Liste von Phobien Europas  04.04.2018

PARTIE POLITYCZNE PRZESTĘPCZOŚĆ SOCJOLOGIA  04.04.2018

GEOMETR.IT 

6 Comments

 1. Wielkim niepokojem napawało płynące ze wschodu zagrożenie komunizmem. Trwająca od 1918 roku wojna domowa w Rosji została ostatecznie wygrana przez bolszewików, którzy rozpoczęli gruntowną przebudowę państwa na modłę socjalistyczną. Zwycięstwo rewolucji w Rosji ośmieliło działaczy komunistycznych w innych krajach, co doprowadziło do serii wystąpień w różnych krajach europejskich. Do najpoważniejszych walk doszło na

 2. Postanowienia traktatu Wersalskiego w sprawie polski
  Na podstawie Traktatu Wersalskiego wytyczono granice polsko-niemieckie. Polska i Niemcy toczyły spór o Gdansk. Ostatecznie przekształcono go w wolne miasto.

 3. Powstała także Liga Narodów, organizacja międzynarodowa będąca prekursorem dzisiejszej ONZ. Zwycięskie mocarstwa europejskie dokonały podziału kolonii niemieckich, choć aby nie drażnić zbytnio przeciwnych imperializmowi Stanów Zjednoczonych, zdecydowano się zrobić to przez utworzenie terytoriów mandatowych Ligi Narodów. Samych Niemców obciążono wyłączną odpowiedzialnością za wybuch wojny i nałożono olbrzymią kontrybucję 130 mld marek

 4. Spostrzeżenie pierwsze -historyk musi się tu poruszać pośród takich kategorii politycznoustrojowo-ideologicznych jak: tradycyjny liberalizm, nowoczesna demokracja, autokratyzm, militaryzm, faszyzm i komunizm. Te komponenty, a zarazem wektory rozwijającej się sytuacji, zawierające tak różne treści polityczne, społeczne, gospodarcze i ideologiczne, pozostają z drugiej
  strony w powiązaniu tak ścisłym, że nie ma potrzeby tego egzemplifikować.

 5. Trwałość pokoju europejskiego jest interesującą kwestią badawczą. Pokój po pierwszej
  wojnie światowej, przypieczętowany przez paryską konferencję, trwał dwadzieścia jeden lat.
  Pokój, który nastąpił po drugiej wojnie światowej – aczkolwiek nieprzypieczętowany konferencją
  pokojową – trwa, jak dotąd, lat pięćdziesiąt cztery, a więc przeszło dwukrotnie dłużej.
  Optymizm stąd płynący jest niemały.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.