Mołdawia –From Rumunia with Love -2

in Army · Conflicts · Crisis · Europe · Euroskepticism · EX-USSR · Geopolitics 93 views / 3 comments
          
70% посетителей прочитало эту публикацию

GEOMETR.IT  studium.uw.edu.pl

Większość obywateli Mołdawii opowiada się przeciwko zjednoczeniu ich kraju z Rumunią, ale liczba zwolenników tej idei wzrasta – świadczą o tym wyniki sondażu opublikowanego 12 sierpnia w Kiszyniowie. Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu przez firmę „Magenta konsultingu” na zlecenie Uniwersyteckiej Fundacji Basenu Morza Czarnego. Wzięło w nim udział 1500 respondentów.
Według sondażu, 47 proc. obywateli Mołdawii jest nastawionych kategorycznie do idei zjednoczenia z Rumunią, a 20 proc. jest „raczej przeciwnych”. Jednocześnie, 13 proc. respondentów opowiada się zdecydowanie za unią obu krajów, a kolejnych 15 proc. „raczej popiera” ten pomysł. Obojętnych wobec idei zjednoczenia Mołdawii i Rumunii jest 4 proc. mołdawskich obywateli.

Obecny sondaż pokazuje, że liczba zwolenników zjednoczenia z Rumunią wzrosła. Wcześniej większość badań wskazywała , że pomysł ten, w mniejszym lub większym stopniu, był popierany przez ponad 15 proc. obywateli Mołdawii.

Ostatnie badanie pokazuje także, iż partie polityczne optujące za zjednoczeniem Mołdawii z Rumunią, mogą zyskać 8-12 proc. głosów w wyborach parlamentarnych
*      *      *
W pierwszym okresie istnienia komunistycznej Rumuńskiej Republiki Ludowej temat Besarabii stanowił tabu i nie można było go poruszać. Jednak zwrow rumuńskiej polityce i zmiana komunizmu internacjonalistycznego na nacjonalistyczny w latach 60. XX wieku przez Gheorghe Gheorghiu‑Deja, a następnie przez Nicolae Ceauşescu, istotnie pomogły zachować rumuńską pamięć o niej. W jego wyniku w Rumunii publikacje potwierdzające radzieckie prawa do Besarabii były cenzurowane.

Ruszyła polityczno‑naukowa ofensywa udowadniająca w audycjach radiowych i telewizyjnych, publikacjach naukowych, także skierowanych do odbiorcow zagranicznych, że nie tylko rok 1812, ale i rok 1940 były „aktami imperializmu”, że Besarabia jest prowincją rdzennie rumuńską i że faktycznie nie ma ani narodu, ani języka mołdawskiego, a jest to jedynie radziecka machinacja.
Rumuni opublikowali nawet pisma Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, w ktorych klasycy krytykowali aneksję Besarabii w 1812 roku i prowadzoną tam politykę carską, a przez to pośrednio także rozbior z 1940 roku i politykę radziecką.

W Jassach zainstalowano nadajnik radiowy, ktorego zasięg pokrywał obszar Mołdawskiej SRR, a emitowany program zawierał treści specjalnie przeznaczone dla Rumunow besarabskich. Władze radzieckie odpowiedziały oskarżeniami wobec Rumunii o odchylenia nacjonalistyczne i odejście od zasad internacjonalizmu oraz silniejszą akcją mołdawianizacyjną w samej Mołdawskiej SRR. Jednak mimo tych tarć, N. Ceauşescu pozostał ortodoksyjnym komunistą Jednak mimo tych tarć, N. Ceauşescu pozostał ortodoksyjnym komunistą i wiernym sojusznikiem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nie dążył rownież do stworzenia bezpośrednich i szczegolnych relacji między Bukaresztem a Kiszyniowem.

Nie przeszkadzało mu to jednak podnosić od czasu do czasu sprawy besarabskiej, ale faktycznie tylko po to, aby podbijać nastroje nacjonalistyczne w samej Rumunii i odwracać uwagę własnego społeczeństwa od coraz to bardziej katastrofalnej sytuacji ekonomicznej kraju.

Przespany Podul de flori
Nastanie epoki pieriestrojki i głasnosti spowodowało uwolnienie dotychczas skrywanych i tłumionych uczuć narodowych wśrod mieszkańcow ZSRR. Także w Mołdawskiej SRR wraz ze słabnięciem Moskwy pojawiły się silne nastroje nacjonalistyczne. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku w kraju dochodziło do masowych demonstracji, ktorym przewodził złożony z prorumuńskich intelektualistow Front Ludowy Mołdawii (Frontul Popular din Moldova). Pod naciskiem demonstrantow władze republiki uchwaliły akty przyznające status języka państwowego językowi rumuńskiemu (chociaż dalej nazywanego mołdawskim), zapisywanemu łacinką zamiast cyrylicy, przyjęły rumuńskie barwy narodowe i hymn rumuński Deşteaptă‑te romane (Przebudź się, Rumunie) za obowiązujące.

Wraz z narastającymi nastrojami nacjonalistycznymi zaczęto podnosić kwestię ponownego przyłączenia Besarabii do Rumunii czy nawet wygnania Rosjan z republiki16. Ostatecznie 27 sierpnia 1991 roku Mołdawia ogłosiła deklarację niepodległości. Sformułowania w niej zawarte stanowią wręcz manifestację panrumuńską.

W Kiszyniowie realna władza spoczywała w rękach unionistow, a większość ludności miała nastroje zdecydowanie prorumuńskie i zjednoczeniowe. Rumunia była pierwszym państwem na świecie, ktore uznało proklamowaną niepodległość (w dniu jej ogłoszenia – 27 sierpnia 1991 roku) i nawiązało stosunki dyplomatyczne z Mołdawią (29 sierpnia 1991 roku). Jednak na tym działania Bukaresztu się skończyły.

Był on gotowy wyrażać jedynie puste frazesy o braterstwie i poparciu w momencie, kiedy potrzebne było delikatne, acz zdecydowane działanie z jego strony. Przede wszystkim konieczne byłoby stworzenie zaplecza międzynarodowego zarowno na Zachodzie, jak i w upadającym ZSRR, ktore umożliwiłoby powołanie federacji lub konfederacji. Jednak faktycznie zachował bierność i nie uczynił nic, aby przybliżyć zjednoczenie20. Praktycznie jedyną probę podjął Mircea Druc – wywodzący się z Frontu Ludowego unionista i były pierwszy niekomunistyczny premier Mołdawii. Plan jego polegał na zwycięstwie w wyborach prezydenckich zarowno w Rumunii, jak i w Mołdawii.

Zakończył się jednak groteskowo. W wyborach mołdawskich w 1991 roku M. Druc ostatecznie nie mogł kandydować, ponieważ nie spełniał warunku 10-letniego domicylu w kraju. W 1992 roku w wyborach rumuńskich uzyskał ostatnie miejsce i poparcie zaledwie 2,75% wyborcow.

W samej Rumunii sytuacja rownież stała się skrajnie niesprzyjająca zjednoczeniu. Bieda i pogłębiający się kryzys w każdej dziedzinie gospodarki, powtarzające się rozruchy etniczne (Targu Mureş) czy terrorystyczne najazdy gornikow na Bukareszt (mineriady), w połączeniu z dość autorytarnym stylem rządow neokomunistycznej ekipy I. Iliescu sprawiły, że zwykli Rumuni zamiast wielkimi ideami zaczęli martwić się codziennym, trudnym życiem i coraz częściej marzyli o emigracji na Zachod. Poza tym taka sytuacja w Rumunii nie stanowiła zachęty do zjednoczenia dla mieszkańcow rożnorodnej etnicznie i wciąż bogatej Mołdawii.

http://www.studium.uw.edu.pl

GEOMETR.IT

* * *

Молдова ждет быстрых решений напрасно.У местных бояр их нет

Erster Weltkrieg: Das Ende des Kaiserreichs

1.Сентиментальное путешествие.Кровь и мокрые деревья.1918 год

Румыния и Черногория воткнулись носом в НАТО.Их, как девок, пустят по кругу

Transnistria. Is everything under control?

2. Горючие миллионы Михая Гимпу

Moldova . Anti-money laundering campaign -2

Mołdawia –From Rumunia with Love

3 Comments

  1. Just recently, Robert D. Kaplan, a former Stratfor’s Chief Geopolitical Analyst, and currently a senior fellow at the Center for a New American Security (CNAS) has published a book “In Europe’s Shadow” where he lays out a plan to reunite Romania with “its lost province of Moldova.”

  2. Walka z korupcją też należy do przegranych. Nawet sami Mołdawianie mają do niej raczej ambiwalentny stosunek. Streleț chcąc odzyskać łaskawość obywateli oraz UE i instytucji międzynarodowych, na których finansowanie liczy zapowiedział, że do zlokalizowania zdefraudowanych pieniędzy i sprowadzenia jak największej ich części do kraju będzie wyznaczony specjalny zespół śledczy. Jednak liczenie, że pieniądze cudem wrócą do kraju wydaje się być mrzonką

  3. W Kiszyniowie realna władza spoczywała w rękach unionistow, a większość ludności miała nastroje zdecydowanie prorumuńskie i zjednoczeniowe. Rumunia była pierwszym państwem na świecie, ktore uznało proklamowaną niepodległość

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

The same old song

* Transnistria. Plahotniuc wants $ and blood. Dodon wants peace. Moldova will

Klan Plahotniuca

Do przesilenia, którego efektem było załamanie duopolu władzy, doszło 15 października 2015
Go to Top