NăSTASE: zależało na unieważnieniu wyborów?

in Danube 2018 · Moldova 2018 · Nation 2018 · PL · Politics 2018 · Skepticism 2018 83 views / 5 comments
          
71% посетителей прочитало эту публикацию

Danube        Europe     Ex-USSR         Moldova     

GEOMETR.IT  pism.pl

* Komentarz PISM: Unieważnienie wyborów burmistrza Kiszyniowa,kandydat opozycji Andrei Năstase,  mimo protestów społecznych

Równocześnie oddala Mołdawię od standardów europejskich.

Jaka jest pozycja niedoszłego burmistrza stolicy na mołdawskiej scenie politycznej?

Năstase wraz z Maią Sandu w 2015 r. stanęli na czele największych w historii Mołdawii antyrządowych protestów wywołanych kradzieżą 1 mld dol. z systemu bankowego.

Jego Partia „Platforma Godność i Prawda” (PPDA) wraz z Partią Działanie i Solidarność (PAS) Sandu stanowią jedyną realną, choć pozaparlamentarną, proeuropejską opozycję. Oba ugrupowania przeciwstawiają się cichej koalicji pozorującego proeuropejski kurs Plahotniuca i jego rządzącej Partii Demokratycznej oraz otwarcie prorosyjskiego prezydenta Igora Dodona i jego Partii Socjalistów. PPDA i PAS pozostają w sojuszu, dzięki któremu wystawiły Sandu jako wspólną kandydatkę w wyborach prezydenckich w 2016 r., a Năstasego w obecnych wyborach w Kiszyniowie, które wygrał w II turze, uzyskując 53% głosów.

Dlaczego sąd unieważnił wybory?

Skargę na naruszenia wyborcze złożył przegrany kontrkandydat z II tury – Ion Ceban z Partii Socjalistów. Zarzucił Năstasemu złamanie ciszy wyborczej – opublikował on w sieci film zachęcający do udziału w głosowaniu, ale niewskazujący żadnego kandydata – oraz udział cudzoziemców w jego kampanii.

  • Na niejawnym posiedzeniu Sąd Miejski w Kiszyniowie oddalił drugi zarzut, ale ocenił, że film Năstasego mógł mieć istotny wpływ na decyzje wyborców. Stwierdził także naruszenie ciszy wyborczej przez Cebana, choć skargi w tej sprawie nie złożono.
  • Ostatecznie sąd nie tylko odmówił potwierdzenia wyboru Năstasego, ale unieważnił całą II turę. Orzeczenie podtrzymały Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy.

Dlaczego Plahotniucowi zależało na unieważnieniu wyborów?

W I turze wyborów przegrała faktycznie nominowana przez Plahotniuca komisaryczna burmistrz Silvia Radu. Według kalkulacji miała wygrać z Cebanem, przejmując w II turze głosy skrajnie niechętnych socjalistom wyborców Năstasego. Wygrana Cebana byłaby też akceptowalna, gdyż jako burmistrz utrudniałby działalność PPDA i PAS.

Jednak wobec zwycięstwa Năstasego unieważnienie wyborów z pomocą uzależnionego od Plahotniuca sądownictwa było jedyną szansą powstrzymania opozycji przed przejęciem władzy w stolicy i wykorzystaniem przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi jej funduszy i aparatu administracyjnego. Ponieważ do planowych wyborów samorządowych pozostał niecały rok, Kiszyniowem będzie do tego czasu rządzić kojarzony z Plahotniukiem obecny wiceburmistrz.

Jakie są możliwe skutki dla orientacji międzynarodowej Mołdawii?

Plahotniuc zabiegał o poparcie UE i USA, prezentując się jako gwarant utrzymania prozachodniej orientacji kraju i powstrzymania prorosyjskiego Dodona. Tymczasem jeszcze przed decyzją Sądu Najwyższego Departament Stanu USA i Europejska Służba Działań Zewnętrznych wydały oświadczenia wzywające do poszanowania woli wyborców i standardów międzynarodowych.

Zignorowanie wezwań przez demokratów może świadczyć o ich gotowości do manipulacji wyborczych dla zachowania władzy kosztem osiągnięć kraju na drodze zbliżenia z UE. Potwierdzać to może wcześniejsze zlekceważenie zaleceń Komisji Weneckiej odnośnie do korzystnej dla demokratów nowelizacji ordynacji wyborczej, co skutkowało wstrzymaniem wypłaty pomocy makroekonomicznej UE w wysokości 100 mln euro.

Jakie są możliwe następstwa dla Partnerstwa Wschodniego?

Symptomy odchodzenia władz Mołdawii od demokracji zbiegają się z propozycją Komisji Europejskiej, aby od nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027 zlikwidować Europejski Instrument Sąsiedztwa pomagający krajom Partnerstwa Wschodniego i południowego sąsiedztwa w dostosowaniu do standardów unijnych.

Zamiast niego i 12 innych instrumentów skierowanych do partnerów zewnętrznych miałby zostać powołany jeden instrument koncentrujący się na pomocy rozwojowej dla państw tranzytowych lub będących źródłem migracji. Ostatnie wydarzenia w Mołdawii mogą stanowić argument podczas negocjacji budżetowych dla państw UE sceptycznych wobec Partnerstwa Wschodniego i zainteresowanych innymi kierunkami polityki sąsiedztwa UE.

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: pism.pl

GEOMETR.IT

5 Comments

  1. Zignorowanie wezwań przez demokratów może świadczyć o ich gotowości do manipulacji wyborczych dla zachowania władzy kosztem osiągnięć kraju na drodze zbliżenia z UE.

  2. Przypomnijmy, że w drugiej turze przedterminowych wyborów mera Kiszyniowa, 3 czerwca wygrał przewodniczący proeuropejskiej platformy „Godność i Prawda” (DA) Andrei Năstase, który zdobył 52,6% głosów. Jego przeciwnika z ramienia prorosyjskiej Partii Socjalistycznej Iona Cebana wsparło 47,4% wyborców. Zaraz po wyborach Ceban przyznał się do porażki i pogratulował Năstasemu zwycięstwa.

  3. UE wezwała Mołdawię do respektowania wyników wyborów mera Kiszyniowa, które wygrał kandydat opozycji Andrei Năstase. Poinformowali o tym w specjalnym oświadczeniu komisarz Johannes Hahn i szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini.

  4. Zdaniem Brukseli, „nie jasne unieważnienie” wyników wyborów odsuwa od władzy demokratycznie wybranego mera, który uzyskał wyraźną większość głosów

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top