Negocjacjach na temat Naddniestrza

in Balkans 2018 · Conflicts 2018 · Danube 2018 · Economics 2018 · Europe 2018 · Moldova 2018 · Nation 2018 · Politics 2018 · Skepticism 2018 198 views / 5 comments
          
79% посетителей прочитало эту публикацию

Balkans        Danube        Europe                        Ex-USSR         Moldova

GEOMETR.IT  studium.uw.edu.pl

 

* Kolejna runda negocjacji w sprawie procesu pokojowego w Naddniestrzu w formacie „5 + 2” odbędzie się 29 i 30 maja w Rzymie

 

Poinformowała o tym 8 maja Służba Prasowa Biura ds. Reintegracji mołdawskiego rządu.

W Rzymie zostaną podsumowane  rezultaty dotychczasowych negocjacji pomiędzy Kiszyniowem a Tyraspolem, osiągnięte podczas poprzednich rund rozmów w Berlinie i Wiedniu.

Przypomnijmy, że negocjacjach na temat Naddniestrza w formacie „5 + 2” uczestniczą Mołdawia i Naddniestrza – jako strony konfliktu, Ukraina, Rosja i OBWE – jako mediatorzy, UE i USA – jako obserwatorzy.

Dodajmy, że samozwańcza Naddniestrzańska Republika Mołdawska (NRM) ogłosiła niepodległość i wyszła spod jurysdykcji Kiszyniowa w 1990 roku. Władze Mołdawii podjęły bezskuteczną próbę zbrojnego ustanowienia władzy nad Tyraspolem.

Zgodnie z porozumieniem z 1992 roku, na terytorium NRM został rozlokowany kontyngent pokojowy sił zbrojnych Rosji, który powstał na bazie  14. armii.

Szef mołdawskiego rządu Pavel Filip widzi Mołdawię w przyszłości jako suwerenne i niepodległe państwo. Premier  powiedział o tym  w wywiadzie dla brytyjskiej gazety The Guardian, opublikowanym 11 maja.

Igor Dodon poparł stanowisko przywódcy samozwańczego Naddniestrza w kwestii niedopuszczenia  przekształcenia rosyjskiej „misji pokojowej” na lewym brzegu Dniestru w cywilną misję międzynarodową. Prezydent Mołdawii napisał o tym  25 kwietnia na swojej stronie na Facebooku, po spotkaniu z liderem samozwańczego Naddniestrza Wadimem Krasnosielskim w Benderach.

„Omówiliśmy sytuację  misji  pokojowej nad Dniestrem, będącej  gwarancją pokoju i bezpieczeństwa obywateli oraz istotną częścią dialogu politycznego. Zgodziliśmy się co do konieczności podjęcia konkretnych wspólnych wysiłków na rzecz stabilnego funkcjonowania misji pokojowej i jej organu zarządzającego – Zjednoczonej Komisji Kontroli, zgodnie z umową  z 21 lipca 1992 roku”- napisał Dodon.

Przywódcy Mołdawii i Naddniestrza wyrazili także wdzięczność Rosji za działania jej „sił pokojowych”, skuteczne i sprawne funkcjonowanie „misji pokojowej” oraz „wysiłki podejmowane w celu utrzymania porządku  nad rzeką Dniestr”.

Przypomnijmy, że w lipcu b.r. mołdawski parlament przegłosował deklarację wzywającą do wycofania z terytorium Naddniestrza wojsk rosyjskich wchodzących w skład tzw. „kontyngentu pokojowego”. Autorzy dokumentu wezwali do przekształcenia rosyjskiej „misji pokojowej” w cywilną, działającą w ramach mandatu międzynarodowego.

To pierwsze spotkanie przywódców Mołdawii i Naddniestrza w 2018 roku. W ubiegłym roku Igor Dodon i Wadim Krasnosielski spotkali się dwukrotnie.

„W ciągu ostatnich lat dużo się mówiło na temat zjednoczenia z Rumunią, tożsamości, języku, ale ja chcę widzieć  konkretne kroki zmierzające do rozwoju kraju. Wszystkie kwestie związane z pomysłem (zjednoczenia z Rumunia – red.) powinny zostać odroczone do lepszych czasów”- powiedział Pavel Filip.

Premier podkreślił, że obecnie stosunki Mołdawii i Rumunii osiągnęły „historyczny szczyt”, jednocześnie zauważył, że istnieją gracze zagraniczni, którzy próbują wpływać na tę sytuację.

W swojej publikacji The Guardian zauważa, że Mołdawia jest podzielona na zwolenników Unii Europejskiej i sympatyków Rosji, którzy preferują kierunek euroazjatycki.

   Die Veröffentlichung ist kein Leitartikel. Es spiegelt ausschließlich den Standpunkt und die Argumentation des Autors wider. Die Publikation wird in der Präsentation vorgestellt. Beginnen Sie in der vorherigen Ausgabe. Das Original ist verfügbar unter:/studium.uw.edu.pl/

 

 

GEOMETR.IT

5 Comments

  1. Jak podaje agencja Moldpress, wiceminister ds. reintegracji Mołdawii Jewgen Karpow zadeklarował, że Kiszyniów chce natychmiastowego wznowienia formalnych negocjacji dążących do rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu w formacie „5 +2” (Mołdawia, Naddniestrze, Rosja, Ukraina, OBWE oraz, w charakterze obserwatorów, UE i USA).

  2. Dyplomata potwierdził, że ze strony Rosji zostały już podjęte działania na rzecz wsparcia handlu i spraw gospodarczych na linii Kiszyniów Tyraspol. Jako negocjator zapowiedział, że przyłoży starań do wsparcia humanitarnego i politycznego procesu rozwoju Naddniestrzu.

  3. Podczas działań wojennych na Dniestrze w 1992 roku został wysadzony w powietrze. Na początku 2000 roku most odbudowano, nigdy nie został on jednak otwarty, pozostając swego rodzaju symbolem niezdolności do negocjacji.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.