Nowa Turcja w czterech palcach

in Culture 2017 · Economics 2017 · Europe 2017 · Nation 2017 · NATO 2017 · PL · Politics 2017 · Skepticism 2017 98 views / 5 comments
          
79% посетителей прочитало эту публикацию

Balkans    Europe    Turkey

GEOMETR.IT    osw.waw.pl

 

*W stronę redefinicji tożsamościowej

Jedność narodu i państwa, a także charakter Nowej Turcji wyra- żany jest poprzez proste, lecz pojemne i wieloznaczne symbole. Wśród nich na czoło wysuwa się używany już wcześniej, lecz po puczu dodatkowo wzmocniony gest Rabia – zaczerpnięty z Egiptu jako nawiązanie do protestów zwolenników Bractwa Muzuł- mańskiego obalonego przez wojsko w 2013 roku.

Rabia to cztery wyciągnięte palce prawej dłoni25, które w kontekście tureckim zyskały nowe znaczenie. Przez Erdoğana i jego współpracowników Rabia rozszyfrowywana jest jako „Jeden Naród, Jedna Flaga, Jedna Ojczyzna, Jedno Państwo” (tur. Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet). Sam gest pojawił się w Turcji wkrótce po obaleniu egipskiego rządu i był wyrazem solidarności władz tureckich z Bractwem Muzułmańskim.

Bezpośrednio po puczu władze zaczęły ugruntowywać obowiązującą interpretację, która później pojawiała się wielokrotnie podczas wieców prezydenta Erdoğana w czasie kampanii przed kwietniowym referendum.

W ramach tej interpretacji „Jeden Naród” to niepodzielna i ponadetniczna wspólnota. „Jedna Flaga” – jej czerwień to krew poległych męczenników oraz niepodległość wyrażona przez półksiężyc i gwiazdę.

Jedna Ojczyzna” to przede wszystkim ziemia uświęcona krwią męczenników. „Jedno Państwo” zaś oznacza władzę i jej aparat, które muszą pozostać silne, zwarte i niepodzielne, aby opierać się zakusom wszelkiego rodzaju wrogów.

Tak zinterpretowany nowy porządek ma wyróżniać dzisiejszą Turcję. Zaczerpnięcie motywu pochodzącego z Bliskiego Wschodu i jego turecka interpretacja mają dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, Rabia jest manifestacją otwarcia się na region. Fakt, że zosta- ła zaczerpnięta właśnie z Egiptu, ma pokazywać niezmienność polityki Ankary wobec regionu.

Oznacza to przede wszystkim solidarność z samym Bractwem, ale również potwierdza turecki postulat stworzenia politycznego patronatu nad sunnicką ludnością Bliskiego Wschodu. Po drugie, gest Rabia ulega nacjonalizacji poprzez interpretację, w której cztery palce wyrażające jedność symbolizują idee zinternalizowane przez tureckie społeczeństwo.

Rabia zatem to symbol, który sprzęga ze sobą ideę narodową i religię. Stanowi więc odwołanie do potencjału, jaki reprezentuje wyznawany przez większość Turków islam. Wszystko to ma odróżniać Republikę pod rządami AKP od starego porządku, który partia ta i jej przywódca konsekwentnie demontowali po dojściu do władzy. Islamska reinterpretacja tureckiej tożsamości stanowić ma główne spoiwo dla heterogenicznego społeczeństwa i główny klucz interpretacyjny dla idei będących fundamentem Nowej Turcji.

Filary Nowej Turcji 

Popuczowa Turcja w zamierzeniu władz ma być „ulepszoną” wersją Republiki. Władze dysponujące nowym mitem założycielskim przystąpiły do działań mających na celu umocnienie tego mitu, a wraz z tym dopełnienie transformacji tożsamości narodowej i państwowej.

Najważniejszym testem nowego języka i sposobu opowiadania o Nowej Turcji stała się kampania przed referendum w sprawie zmiany konstytucji i wprowadzenia systemu prezydenckiego. W czasie jej trwania mobilizowano społeczeństwo do budowy nowego porządku, odwołując się do szeregu fundamentalnych wartości i idei, na jakich ma on zostać oparty.

Nowa Turcja nie ma skodyfikowanych zasad w odróżnieniu od wczesnej kemalistowskiej Republiki, której fundamenty wyrażone zostały w „6 strzałach” kemalizmu28. „Ulepszanie” Republiki jako takie nie stanowi novum – motorem trwających od 2002 roku przemian była wola przekonania muzułmańskich elit o konieczności gruntownej rewizji tureckiej tożsamości, czego wyrazem była rosnąca popularność i obecność w dyskursie publicznym ideologii określanej jako „neoosmanizm”.

Jednak popuczowa Turcja w swojej warstwie ideowej i tożsamościowej rodzi się przede wszystkim w drodze mediacji elit ze społeczeństwem. Społeczeń- stwo natomiast operuje swoistą mieszanką kategorii stworzonych przez „starą” Republikę oraz właściwych obecnym elitom.

https://www.osw.waw.pl

* * *

GEOMETR.IT

Чех щёлкнул Европу в нос. Что дальше? 25.10.2017

Что ждёт Ангелу Меркель? 25.10.2017

Почему Молдовой правят политики с рейтингом в 1%? 25.10.2017

Украина. Майдан de la troisième? 25.10.2017

Where Europe went wrong 25.10.2017

Италия и «Аннушка уже разлила масло…»  25.10.2017

Die EU in Zahlen  25.10.2017

Neuer Majdan auf dem Vormarsch? 25.10.2017

Türkei rüstet Osteuropa  25.10.2017

Mołdawia: rządzącej władzy   25.10.2017

GEOMETR.IT

5 Comments

  1. Prowadzone od nieudanego puczu wojskowego w Turcji czystki w instytucjach państwowych oznaczają decydujący etap w budowie „nowej Turcji”, tj. ostateczne zniesienie zarówno resztek starego kemalistowskiego establishmentu, jak i rozprawę ze środowiskiem obwinianego o organizację puczu kaznodziei (i dawnego sojusznika) Fethullaha Gülena. Przez władze postrzegany on jest jako największe zagrożenie.

  2. Prowadzone od momentu puczu czystki we wszystkich strukturach administracji państwowej stanowią kontynuację toczonej od wielu miesięcy kampanii wymierzonej w środowisko związane z Gülenem.

  3. Czystki przeprowadzane przez władze znacząco jednak wzmacniają pozycję rządu wobec wojska, jednocześnie armii stwarza się możliwość płynnego przejścia do tworzącego się na nowo (i pod dyktando władz) porządku. Dramatyczny spadek prestiżu armii stał się głównym powodem, dla którego wojskowi demonstrują swą lojalność wobec rządu oraz godzą się na niemające precedensu wzmocnienie cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi.

  4. Akademie wojskowe przechodzą zaś pod kontrolę Ministerstwa Edukacji. Rozwiązania te stanowią absolutne novum, na które wojskowi godzą się w zamian za przywrócenie do służby i awansowanie do rangi generałów skazanych wcześniej w pokazowych procesach Balyoz i Ergenekon pułkowników

Добавить комментарий

Your email address will not be published.