Nowy wymiar Partnerstwa Wschodniego?

in Army · Conflicts 2017 · Crisis 2017 · Economics 2017 · Europe 2017 · EX-USSR · Geopolitics · History 2017 · Nation 2017 · Person 2017 · PL · Politics 2017 · Russia 2017 · Skepticism 2017 28 views / 4 comments
          
80% посетителей прочитало эту публикацию

GEOMETR.IT  ec.europa.eu

Przygotowanie do listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego – to główny cel jednodniowej wizyty w Warszawie unijnego komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych. W środę 12 kwietnia Johannes Hahn wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i PW w ramach prezydencji Polski w V4.

12/04/2017

Głównym punktem wizyty komisarza Johannesa Hahna w Polsce było jego spotkanie z szefami dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Podczas pobytu w Warszawie komisarz Hahn odbył bilateralne rozmowy z ministrami spraw zagranicznych: Białorusi – Vladimirem Makei, Gruzji – Mikheilem Janelidze, Polski – Witoldem Waszczykowskim oraz Węgier – Péterem Szijjártó.

W rozmowach, które toczyły się w środę stadionie Legii w Warszawie uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych grupy V4, państw Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy) oraz ministrowie spraw zagranicznych Szwecji, Rumunii, Estonii i Chorwacji. Ponadto swoich reprezentantów przysłały kraje zainteresowane przyszłością unijnej polityki wschodniej m.in. Bułgaria, Malta (sprawująca prezydencję w UE), Słowenia i Wielka Brytania.

Środowe spotkanie było poświęcone przygotowaniom do listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego. Dyskutowane były potencjalne oczekiwania wobec szczytu ze strony poszczególnych krajów. Omawiano również przyszłość Partnerstwa Wschodniego oraz kształtu polityki wschodniej Unii Europejskiej. Głównymi tematami rozmów były: rozwój sieci infrastruktury transportowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego (tzw. connectivity), który jest jednym z priorytetów polityki Partnerstwa Wschodniego ustalonym podczas szczytu w Rydze z 2015 roku oraz ocena bieżącej sytuacji politycznej.

Odnosząc się do kwestii nowych połączeń drogowych i infrastrukturalnych UE z krajami partnerskimi, wyrażono nadzieję na wykorzystanie do tego celu nowo stworzonego Europejskiego Planu Inwestycji Zewnętrznych. Według założeń Komisji Europejskiej miałby on pozwolić na nowe inwestycje sięgające nawet 44 mld euro.

Komisarz Hahn zapewniał, że dalszy rozwój Partnerstwa Wschodniego jest “w interesie wszystkich»:

Posiadanie dobrze funkcjonujących połączeń drogowych i kolejowych, ale także np. energetycznych czy informatycznych, to sprawa niezwykle ważna dla budowania stabilności w regionie, dla pokoju, pomyślności, szans i perspektyw dla ludzi – powiedział Hahn. – To nasza europejska misja: dążyć do tego, aby otaczał nas pas dobrobytu.

Odnosząc się do przygotowań szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli, komisarz Hahn podkreślił, że zdołano już przygotować 20 konkretnych celów, które mają zostać zrealizowane do 2020 r., a także przygotowano kroki, które powinny być podejmowane w następnych latach. Mówił również o toczących się rozmowach dotyczących różnych źródeł finansowania dla rozwojowych projektów w Europie Wschodniej, które są podejmowane m.in. we współpracy z Chinami.

Podczas wspólnej konferencji prasowa ministrów spraw zagranicznych grupy V4 oraz komisarza Hahna, szef polskiego MSZ powiedział, że warszawskie spotkanie jest szczególnie ważne w obliczu wydarzeń na Ukrainie: – Chcemy wypracować stanowisko przed szczytem w Brukseli – dodał. Zaakcentował, że konieczne jest dostosowanie projektu Partnerstwa Wschodniego do zmieniającej się sytuacji w regionie. Witold Waszczykowski podkreślał również, że Partnerstwo Wschodnie jest priorytetem, zarówno dla Grupy Wyszehradzkiej i innych państw naszego regionu, jak i dla Unii Europejskiej jako całości, czego dowodem jest obecność w Polsce komisarza Hahna

We wspólnym oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych państw grupy V4 apelowali do poszczególnych instytucji UE o to, by “Partnerstwo Wschodnie stało się priorytetem Unii Europejskiej”. Według nich Partnerstwo stanowi główny i aktywny czynnik stabilności i rozwoju gospodarczego w Europie Wschodniej. W odniesieniu do szczytu Partnerstwa zaplanowanego na 24 listopada w Brukseli szefowie dyplomacji dodali:

– Deklaracja brukselska powinna odzwierciedlać zróżnicowane aspiracje krajów partnerskich i zaoferować zainteresowanym partnerom perspektywę europejską, jak również ambitny program dla Partnerstwa Wschodniego w dłuższej perspektywie. W tym kontekście ministrowie przyjęli z zadowoleniem ostatnie działania Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych mające na celu zdefiniowanie rezultatów i celów Partnerstwa Wschodniego w perspektywie roku 2020.

Wśród priorytetów wskazanych do realizacji przez UE, według ministrów spraw zagranicznych, powinny znaleźć się: wdrażanie umów stowarzyszeniowych przez Gruzję, Mołdawię i Ukrainę oraz dalsze negocjacje dotyczące umów ramowych z Azerbejdżanem i Białorusią. Za kluczowe, szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej uznali także “reagowanie na skutki aktualnej sytuacji geopolitycznej i kryzysu migracyjnego».

Po zakończonych rozmowach komisarz Hahn i szefowie dyplomacji odbyli spotkanie z prezydentem RP. Andrzej Duda podkreślił, że tylko działając razem kraje UE są w stanie wy[pracować potencjał, który dla największych światowych potęg będzie wymagającym i adekwatnym partnerem.

– Ważne jest zbliżanie krajów zaprzyjaźnionych Europy Wschodniej do Unii Europejskiej. Jest to proces, który trwa, stopniowo jest pogłębiany i który – wierzę w to głęboko – zakończy się przyjęciem państw Partnerstwa Wschodniego do wielkiej europejskiej wspólnoty – deklarował prezydent.

Andrzej Duda podziękował komisarzowi Hahnowi za obecność podczas środowego spotkania w Warszawie.

http://ec.europa.eu

GEOMETR.IT

* * *

2017.TOP 15 MARCH

Они ничего не поняли и ничему не научились? Украина – 01.03.2017

Бабель и маркиз де Сад — паровые котлеты Русской революции – 01.03.2017

Заговор Великих Князей – 03.03.2017

Как мы теряли Крым. Воспоминания Турчинова – 10.03.2017

Павел Милюков. Англофил на русском поле – 10.03.2017

Пенсию нужно заработать, но дожить до 60 лет не просто.Свежа украинская мысль! – 10.03.2017

Чем украинские РЕФОРМЫ отличаются от европейских ? – 10.03.2017

Америка. НЕ С ИНТЕЛЛЕКТАМИ придеться иметь дело Московии – 13.03.2017

Что происходило В ФЕВРАЛЕ 1917 года?  13.03.2017

ЕС. Германия — главный член предложения. Остальные — второстепенные? – 14.03.2017

Генерал разведки и МЗДА УКРАИНСКАЯ – 17.03.2017

Европа — зад Запада. Мюнхен – 31.03.2017

Польша — гнилой скотомогильник. Прощай, подмытая Европа! – 31.03.2017

Как выжить В ЭПОХУ ТРАМПА? – 31.03.2017

Ле Пен в лицо Меркель: МАДАМ, Я ТЕБЯ НЕ ПРИЗНАЮ!  31.03.2017

* * *

Сучья Грызня за Ложе Президента Франции -14.04.2017

Молдова. Плаху на плаху! –14.04.2017

Moldova . Политическая похоть Плахотнюка: хочу иметь нечто одно-мандатное -14.04.2017

Тупая борьба за Молдову. 100 дней президента ушли без следа?-14.04.2017

Канада. Министр Хрыстя FREELAND und НАЦИСТСКОЕ прошлое -14.04.2017

Цивилизации. Конфликт Иродов и Уродов?-14.04.2017

Николай Бердяев. Мягкая сила и жолоб из железа-14.04.2017

Война в Югославии ещё НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ-14.04.2017

Что Frontera Resources ищет в Молдавии ?-14.04.2017

Революция — вид голодной похоти. Зинаида Гиппиус. Март 1917-14.04.2017

Noam Chomsky will die Welt retten -14.04.2017

UKRAINE. Memory Institute against the West — 1 -14.04.2017

Moldawien: immer noch zwischen Oligarchen und Imperien -14.04.2017

Ukraina — państwo upadłe? -14.04.2017

GEOMETR.IT 

4 Comments

  1. W tym kontekście ministrowie przyjęli z zadowoleniem ostatnie działania Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych mające na celu zdefiniowanie rezultatów i celów Partnerstwa Wschodniego w perspektywie roku 2020.

  2. Zakończenie dyskusji nad liberalizacją reżimu wizowego między UE a Ukrainą zależy od tego, czy Rada zgodzi się na przeprowadzenie rozmów trójstronnych w tej sprawie (trójstronne negocjacje między Radą, Komisją i Parlamentem).

  3. Parlament Europejski przyjął szereg rezolucji, w których krytykował Białoruś z powodu więźniów politycznych, ograniczania wolności środków przekazu i swobód społeczeństwa obywatelskiego, nieprzestrzegania praw człowieka oraz nieprawidłowości, do jakich doszło w wyborach parlamentarnych. We wrześniu 2013 r. Parlament przyjął zalecenie w sprawie ogólnej strategii UE wobec Białorusi, w którym wezwał do uwolnienia i rehabilitacji wszystkich więźniów politycznych

  4. Szefowie delegacji spotkali się także z prezydentem Andrzejem Dudą, który zwrócił uwagę na znaczenie zbliżania krajów zaprzyjaźnionych Europy Wschodniej do UE. – Jest to proces, który trwa, stopniowo jest pogłębiany i który – wierzę w to głęboko – zakończy się przyjęciem państw Partnerstwa Wschodniego do wielkiej europejskiej wspólnoty – powiedział.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.