Okladki z 2019 roku

in Europe 2019 · Nation 2019 · PL · Politics 2019 · Russia 2019 · YOUTUBE 2019 84 views / 3 comments
          
94% посетителей прочитало эту публикацию

 Europe

GEOMETR.IT  Nawigatorzy Jutra

* Prognozy na 2019 rok na podstawie 33 wydania roku okładki The Economist.

W ubiegłym już 2018 roku wspominaliśmy stulecie zakończenie I wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości i związanych z tym wydarzeń. Także nowy – 2019 roku będzie pełny interesujących okrągłych rocznic historycznych.

HISTORIA POLSKI

Rok 2019 będzie obfitował w rocznice nawiązujące do obchodzone w ubiegłym roku jubileuszu odzyskania niepodległości: setna rocznica zakończenia zwycięskiego powstania wielkopolskiego i zarazem rocznica pierwszego (zakończonego porażką) pierwszego z trzech powstań śląskich (Sejm ustanowił Rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich), zakończenia zwycięskiej dla Polaków wojny z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej i zarazem początku wojny z bolszewicką Rosją.

Także w tym roku wspominać będziemy 100. rocznica wyborów sejmowych (w których prawa wyborcze miały kobiety, co w tamtych czasach nie było takie oczywiste) oraz 80. rocznicę śmierci dwóch ojców niepodległości – Romana Dmowskiego i Wojciech Korfantego.

Nie mniej uwagi będzie zwracała 80. wybuchu rocznica II wojny światowej – ataku hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji na Polskę – 1 i 17 września 1939 roku. Pomimo upływu tylu dekad i faktu, że już niewielu żyje świadków i uczestników tamtych czasów to pamięć o okresie wojny i okupacji w wielu polskich domach jest wciąż żywa. Z tym tematem będą też związane 75. rocznice powstania warszawskiego oraz bitwy pod Monte Cassino.

Zdecydowanie bliższa nam czasowo będzie 30. rocznica obrad „okrągłego stołu”, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych i powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego – a więc początku transformacji ustrojowej i ekonomicznej.

Różne są oceny tamtych wydarzeń – niestety najczęściej determinowane bieżącymi sporami politycznymi, warto jednak spojrzeć na nie z dystansem, z perspektywy czysto historycznej. Bardzo ważne będzie także 20-lecie członkostwa Polski w NATO.

Historia Polski to oczywiście nie tylko wiek XX. Będzie o tym przypominać 450-lecie zawarcia unii lubelskiej.

HISTORIA POWSZECHNA

W nowym roku nadal będziemy powracać do I wojny światowej, za sprawą 100. rocznicy podpisana traktatu wersalskiego, jednak większą uwagę skupi 80. rocznica wybuchu II wojny światowej w jej powszechnym aspekcie (pakt Ribentrop-Mołotow, wojna zimowa).

W 2019 roku warto zwrócić także na pozamilitarne rocznice – np. 80. rocznicę wybuchu kryzysu finansowego w Ameryce. W tym samym roku miało miejsce fundamentalne odkrycie w historii nauki – Erwin Hubble zaobserwował i opisał zjawisko rozszerzania się Wszechświata. Inną ważną rocznicą będą 150. „urodziny” układu okresowego pierwiastków Mendelejewa.

Wraz z 30. rocznicą przemian demokratycznych w Polsce będziemy wspominać podobne wydarzenia i zjawiska w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – najbardziej dramatyczny przebieg miały miejsce w Rumunii.

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: Nawigatorzy Jutra

GEOMETR.IT

3 Comments

  1. Wiem, że nic nie wiem! I na tym w zasadzie należałoby zakończyć tą analizę, po za tym, że ta okladka zupełnie ale to zupełnie nie przystaje do naszej rzeczywistości, do ZAGROŻEŃ, które zewsząd się pojawiają. Które są wręcz znakiem naszych czasów. GMO, masowa migracja, zarzewia wojenne, Ukraina, Bliski Wschód, przymus szczepień, groźba depo

  2. Among the proponents of the land market are international organisations and foreign experts as well as government officials. The latter always advocate for this while they are in power because they stand to profit from its privatisation – but once in opposition, the political parties are against it

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Ode to Old Europe

* Joy, beautiful spark of Divinity, Daughter from Elysium, We enter, drunk with
Go to Top