Oto Ideowe Podstawy Unii Europejskiej

in Danube 2018 · Europe 2018 · Karoń 2018 · Person 2018 · PL · Polska 2018 · YOUTUBE 2018 89 views / 0 comments
          
81% посетителей прочитало эту публикацию

Balkans    Danube     Europe          

GEOMETR.IT   Krzysztof Humieja

* Po raz pierwszy unijne elity w oficjalnym dokumencie przywołały inny dokument, który jest podstawą Unii Europejskiej, a jest nim ideowy testament ALtiero Spinellego, czyli manifest z Ventotene.

Co ciekawe Spinelli był skrajnym komunistą, za swą skrajność został wyrzucony z partii komunistycznej. Chciał on zniszczyć państwa narodowe i w ich miejsce stworzyć jedno państwo europejskie. Jego grupa wybrała metodę podstępu, wprowadzania krok po kroku jednego socjalistycznego państwa.

Daniel przytoczył także kilka cytatów z omawianego manifestu, które świetnie obrazują obecne działania Unii Europejskiej. OTO IDEOWE PODSTAWY UNII EUROPEJSKIEJ:

Aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna, to znaczy, mieć za cel wyzwolenie klasy robotniczej i stworzenie dla niej bardziej humanitarnych warunków życia.

Prywatna własność być likwidowana, ograniczana, korygowana albo rozszerzana w zależności od sytuacji, nie zaś dogmatycznie, dla zasady.

Kwestia, która musi być rozwiązana jako pierwsza, bo bez niej wszelki postęp w innych dziedzinach będzie jedynie pozorny, to zniesienie podziału Europy na suwerenne państwa narodowe.

Na takie właśnie podstawy powołują się w dokumencie podpisanym przez Jean-Claude Junckera unijne elity. Po raz pierwszy więc sami określili się jako komuniści.

Logiczne, tworzące spójną całość wyjaśnienie przyczyn sprowadzania przez zbrodnicze, marksistowskie elity europejskie z kanclerz Merkel na czele,  islamskich uchodźców.Zgodnie z realizowanym przez elity UE,  planem Altiero Spinellego, ostatecznym domknięciem budowy komunistycznego państwa europejskiego,  jest powołanie do życia armii europejskiej.

Genialnym posunięciem w celu realizacji tego celu jest plan zasilenia szeregów tej armii, młodymi, nienawidzącymi kultury katolickiej, islamistami. Wydaje się być to jedyny, wytłumaczalny logicznie powód sprowadzania przez UE młodych arabów.

 

 

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: Krzysztof Humieja

 

GEOMETR.IT

Добавить комментарий

Your email address will not be published.