Państwo obiektywnie

in Europe 2018 · Nation 2018 · PL · Politics 2018 · Polska 2018 · Skepticism 2018 · Sykulski 2018 · YOUTUBE 2018 110 views / 2 comments
          
87% посетителей прочитало эту публикацию

Polska  Europe

GEOMETR.IT  geopolityka.net

 

* W najnowszym odcinku serii “Geopolityka” na YouTube dr Leszek Sykulski przedstawia wprowadzenie do geostrategii Polski. Zapraszamy do subskrybcji kanału, udostępniania i komentowania filmów.

 

Ponieważ rozumienie pojęć geografii politycznej oraz – powiązanych z nią – geopolityki i geostrategii do dzisiaj jest wśród badaczy dyskusyjne, konieczne wydaje się ich wyjaśnienie. Geografia polityczna zajmuje się wyjaśnianiem wzajemnego oddziaływania procesów politycznych w przestrzeni geograficznej.

Określa się ją również jako badanie zjawisk politycznych w ich kontekście przestrzennym lub jako studium przestrzennych różnic i podobieństw o charakterze politycznym. Jeden z najwybitniejszych polskich geografów zajmujący się geografią polityczną, J. Loth, definiował jej cel i zadania następująco:

„ Geografia polityczna stawia sobie za zadanie badać państwo obiektywnie z rozmaitych punktów widzenia. Celem ostatecznym geografii politycznej jest subiektywne ujęcie sumy swoich obserwacji, dotyczących poszczególnych państw i przeciwstawieniu ich sobie w formie porównawczej, otwierając tą drogą nowe dziedziny badań.

Każde państwo tak ujęte i przeciwstawione innym nabiera wówczas pewnej wyrazistości, indywidualność jego się uwydatnia i pozyskujemy materiał, który jest nie tylko źródłem ciekawych obserwacji dla obywatela miłującego swoją ojczyznę, lecz przede wszystkim niezmiernie cennych dla zawodowych polityków i dyplomatów, którzy tym właśnie materiałem w życiu ciągle operują i na każdym kroku ciągle się z nim spotykają”

 

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: geopolityka.net

 

GEOMETR.IT

2 Comments

 1. Różnicę pomiędzy geopolityką a geografią geopolityczną K.
  Haushofer przedstawił w następujący sposób: „Geografia polityczna rozpatruje
  państwo pod kątem przestrzeni, geopolityka zaś przestrzeń pod
  kątem widzenia państwa

 2. Niewątpliwie procesy migracyjne są przykładem korzyści płynących ze
  zmiany, ale także wysokich kosztów osobistych i rodzinnych. Polacy uczestniczą w tych procesach. Wykorzystują nowe możliwości po akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz dotychczasowe, wypracowane przez ponad 200 lat
  tradycje wędrówek w różne strony świata

Добавить комментарий

Your email address will not be published.