Sprawiedliwość, Prawda, Dobro i Piękno

in Gwiazdowski 2019 · Nation 2019 · PL · Skepticism 2019 · YOUTUBE 2019 83 views / 7 comments
          
95% посетителей прочитало эту публикацию

Europe

GEOMETR.IT  TEDx Talks

* W świecie idei Platona jedną z najistotniejszych była idea państwa doskonałego, rządzonego przez mędrców- filozofów, realizującego takie wartości jak: Sprawiedliwość, Prawda, Dobro i Piękno.

Czym jest wolność jednostki we współczesnym społeczeństwie? Robert Gwiazdowski wskazuje, jaka powinna być rola państwa w wyznaczaniu granicy pomiędzy dobrem ogółu, a ingerencją w indywidualne sprawy obywateli, daje wskazówki dotyczące zabezpieczenia emerytalnego i wyjaśnia, dlaczego wysokie podatki są szkodliwe dla wszystkich. Robert Gwiazdowski – dr hab. nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego, adwokat, doradca podatkowy, przewodniczący Rady Programowej Centrum im. A. Smitha, przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Krytykuje je i jednocześnie bezlitośnie wytyka wszelkie wady systemu politycznego polegającego na demokracji parlamentarnej, przedstawicielskiej, i dobrowolnie przyjętym i ustanowionym aparacie władzy państwowej, stopniowo zamieniającym obywatelom ich wolność na państwową opiekuńczość. Jego tezy są w Stanach Zjednoczonych zwalczane przez demokratów i wszelkiego rodzaju zwolenników państwowego kryptosocjalizmu, ale są też jednocześnie głoszone i rozwijane przez wyznawców poglądów konserwatywnych i zagorzałych indywidualistów, zwolenników swobód obywatelskich oraz odpowiedzialności za siebie i za swoje uczynki.

Idea państwa prawa stanowi najbardziej dobitny przykład potwierdzający tezę o zdominowaniu myślenia prawniczego przez ideologię liberalizmu. Owo dziedzictwo pociąga za sobą nieprzezwyciężalne wewnętrzne sprzeczności i liczne paradoksy, których efektem są również realne mankamenty występujące w praktyce życia publicznego.

Nie powinno być to zaskoczeniem, zwłaszcza wobec faktu, iż inne liberalne dogmaty również nie są wolne od podobnych słabości intelektualnych, które rodzą następnie faktyczne problemy w procesie ich aplikowania. Uwaga ta dotyczy na przykład koncepcji umowy społecznej, indywidualistycznej definicji wolności „sięgającej tak daleko, aż nie ingeruje w wolność innej jednostki” czy założeniu o naturalnych i przyrodzonych prawach człowieka.

Ta pierwsza jest jedynym znanym w historii przykładem kontraktu, którego nikt z nikim nie zawierał. Wyobrażenie „wolności jednostki, której granicą jest wolność drugiej jednostki” bazuje na schematycznym założeniu jednakowości ludzkich pragnień i identyczności wyznawanych przez wszystkich systemów wartości (której faktyczną bezużyteczność obrazuje każdy konflikt pomiędzy wolnością artystyczną i religijną). Ustalenie katalogu praw człowieka, rzekomo naturalnych i oczywistych, jest już kwestią arbitralnego wyboru „tu i teraz” i nie daje jakichkolwiek wskazówek co do ich przyszłego kształtu.

Dlaczego mity państwa prawa? Ernst Cassirer w książce „Mit państwa” dokonał, bazując na pogłębionych analizach mitów, wpływu mitologii na późniejszą filozofię i współcześnie podzielane wyobrażenia o świecie, a także dzisiejszą naukę, bardzo ciekawego spostrzeżenia:

„(…) po mitycznej organizacji społeczeństwa następuje, jak się zdaje, organizacja racjonalna. W spokojnych i pokojowych czasach, w okresach względnej stabilizacji i bezpieczeństwa owa racjonalna organizacja daje się bez trudu utrzymać. Wydaje się zabezpieczona przed wszystkimi atakami. Jednak w polityce równowaga nie zostaje nigdy całkowicie ustanowiona i zabezpieczona.

To, co w tej dziedzinie odkrywany, jest stanem równowagi raczej chwiejnym niż statycznym. W polityce zawsze żyjemy na wulkanie. Musimy być przygotowani na czekające na gwałtowne konwulsje i wybuchy. We wszystkich krytycznych momentach społecznego życia człowieka siły racjonalne, opierające się presji dawnych koncepcji mitycznych, tracą swoją pewność siebie.

W tych chwilach powraca na nowo epoka mitu. Mit bowiem nie został naprawdę pokonany i opanowany. Trwa, stale obecny, kryjąc się w mrokach, czekając swojej godziny i odpowiedniej okazji, przyczajony w ich cieniu. Ta godzina nadchodzi, gdy tylko inne siły, krępujące życie człowieka w społeczeństwie, tracą z tej czy innej przyczyny swą siłę i nie potrafią już dłużej walczyć z demonicznymi siłami mitycznymi.”.

Choć słowa te padają w kontekście doświadczeń ostatniego stulecia (zwłaszcza totalitaryzmu i wojen światowych), Cassirer próbuje powiedzieć swojemu czytelnikowi, że o ile w okresie względnego dobrobytu i równowagi politycznej dominuje zdroworozsądkowy sposób myślenia o sprawach publicznych, o tyle czas ostrego konfliktu światopoglądowego, kryzysu społeczno-ekonomicznego lub innych nadzwyczajnych sytuacji dotykających współczesne, rzekomo racjonalne i „odczarowane” społeczeństwa, sprzyja renesansowi „myślenia mitycznego”

YOUTUBE:  Państwo – wróg czy przyjaciel? Jest już kwestią arbitralnego wyboru „tu i teraz” i nie daje jakichkolwiek wskazówek co do ich przyszłego kształtu.

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: TEDx Talks

GEOMETR.IT

7 Comments

  1. Niedość, że mamy dzisiaj nacisk (my młodzi) żeby być wykształconym, dużo zarabiać, mąż i żona na full etacie, być fit, mieć 10 hobby, 1000 przyjaciół na fejsie i do tego wszystkiego 2 dzieci? Sorry to jest jakiś żart. Na szczeście dzieci to jeszcze nie przymus

  2. A tak bardziej serio, to że dzisiaj coraz mniej młodych nie chce dzieci, nie wynika z nudów tylko ze wiekszej świadomości i wolności w życiu społecznym. Zresztą jak można robić dzieci mając na względzie tylko system emerytalny?! A jeśli miałbym się naprawdę martwić o moją emeryturę, to bez dzieci wykształcona para odłoży sobie więcej kasy niż “zapłacą” za nich ich dzieci jak pójdą na emeryturę a do tego może i zdrowia zostanie więcej.

  3. Czyli kluczem do szczęścia narodów jest m. innymi przyrost naturalny… wg. wikipedii w 1955 r. mieliśmy przyrost 1,95% ale od dawna waha się ok 0%. Jeśli dobrze liczę to gdybyśmy teraz zaczęli się tak rozmnażać to w niecałe 40 lat nasza populacja podwoiłaby się i rosłaby dalej w tempie wykładniczym…

  4. Dla kliki kotolicko-solidarnosciowej w tym dla R.Gwiazdowski ,,Kaczy Cyrk” to przyjaciel. Dla Ziobry i Szydlo uchodzcy z Polski w Niemczech to obywatele drugiej kategori.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Go to Top