Tag archive

analitycy z organizacji pozarządowych czy dyplomaci

Do UE?!

in Danube 2018 · Europe 2018 · Person 2018 · PL · Politics 2018 · Polska 2018 · Skepticism 2018 · YOUTUBE 2018 157 views / 4 comments

Europe

GEOMETR.IT  Fundacja Schumana

 

* Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich o bałkańskich kandydatach do Unii Europejskiej. Fragmenty wypowiedzi podczas seminarium

 

 

Seminaria europejskie to cykl spotkań – wykładów, debat z udziałem słuchaczy i warsztatów. Seminaria mają charakter interdyscyplinarny (poruszane są zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne) i dotyczą bieżących kwestii związanych z Unią Europejską oraz państwami europejskimi. Nasi goście to eksperci zajmujący się daną dziedziną, m.in.: dziennikarze, urzędnicy, naukowcy, analitycy z organizacji pozarządowych czy dyplomaci.

 

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: Fundacja Schumana

 

GEOMETR.IT

Go to Top