Tag archive

Centrum Handlu Międzynarodowego

Wyzwania kampanii wyborczej w Rosji

in Crisis 2017 · Europe 2017 · Faith · Nation 2017 · NATO 2017 · Person 2017 · PL · Politics 2017 · Russia 2017 · Skepticism 2017 63 views / 3 comments

  Germany     Great Britain  Europe           Russia         USA     World         Ex-USSR     

GEOMETR.IT     pism.pl

 

6 grudnia Władimir Putin ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich zaplanowanych na marzec 2018 r. Zgodnie z konstytucją FR powinna to być ostatnia kadencja sprawowana przez urzędującego prezydenta. Aby przygotować swojego następcę, musi on zwiększyć kontrolę nad elitami politycznymi oraz polepszyć komunikację ze społeczeństwem. Do tego potrzebuje wysokiej frekwencji w wyborach i umiejętnego rozgrywania grup interesów rywalizujących o dostęp do władzy.

Według badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Centrum im. Jurija Lewady 53% ankietowanych Rosjan ma zamiar głosować na Władimira Putina (65 lat), a 41% respondentów jeszcze nie zdecydowało, czy pójdzie na wybory, lub waha się, na kogo odda swój głos. Obecnie Putin ma lepsze notowania niż w 2012 r., kiedy popierało go 42% Rosjan. Wygrał wówczas przy frekwencji 65,34%, uzyskując w pierwszej turze 71,31% głosów.

Zapowiedzi reform społecznych 

Putin rządzi Rosją od siedemnastu lat (przez cztery lata jako premier) i cieszy się poparciem społecznym w granicach 80–85%. Jednocześnie wg badań 53% Rosjan oczekuje zmian w państwie, szczególnie w sferze społecznej – podniesienia poziomu życia, opieki zdrowotnej, dofinansowania edukacji oraz reformy sądownictwa i walki z korupcją.

W latach 2014–2016 Rosjanie odczuli skutki załamania gospodarki rosyjskiej związane ze spadkiem cen ropy naftowej, sankcjami nałożonymi m.in. przez UE i USA oraz kontrsankcjami wprowadzonymi przez Putina. W tym czasie popyt krajowy spadł o 12,2%, a liczba osób żyjących poniżej progu ubóstwa wzrosła o 6 mln, do poziomu 22 mln mieszkańców (w II kwartale br. minimum przeżycia dla pracujących wynosiła ok. 11 tys. rubli, czyli 670 zł).

W odpowiedzi na oczekiwania w ostatnich miesiącach prezydent zaproponował nowe programy społeczne. W listopadzie br. w ramach Narodowej strategii działań na rzecz interesów dzieci Putin ogłosił wsparcie pieniężne dla najmłodszych. Od stycznia 2018 r. rodzice na pierwsze dziecko przez półtora roku otrzymają ok. 10 tys. rubli (640 zł) miesięcznie, a przy drugim i kolejnym dodatkowo będą im przysługiwały ulgi przy kredytach, w tym również mieszkaniowych. Stawki będą uzależnione od miejsca zamieszkania w Rosji.

Ponadto Putin zapowiedział przedłużenie do 2021 r. programu „kapitału macierzyńskiego”, na mocy którego matki otrzymują jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 450 tys. rubli (ok. 27 tys. zł). za urodzenie drugiego i kolejnych dzieci. Pieniądze mogą przeznaczyć np. na edukację dziecka lub dopłatę do mieszkania. Na luty 2018 r. przewidziana jest również indeksacja emerytur. Zaproponowane zmiany nie są jednak w stanie zrekompensować spadających realnych dochodów mieszkańców Rosji, niewydolnego systemu ochrony zdrowia i sądownictwa.

Znaczenie frekwencji 

Według badań Centrum im. Jurija Lewady z początku grudnia br. wolę pójścia na wybory wyraziło zaledwie 58% ankietowanych. Deklaracje związane ze wprowadzeniem nowych programów społecznych mają nakłonić obywateli Rosji do głosowania. Uzyskanie znacznej frekwencji (minimum 70%) i wyniku wyborczego (minimum 70%) będzie miało istotne znaczenie dla realizacji planu Putina na ostatnią kadencję. Jego najważniejszym punktem będzie wyłonienie następcy obecnego prezydenta. Ewentualne protesty społeczne po wyborach utrudniłyby ten proces i stanowiłyby cios prestiżowy dla rosyjskiej elity władzy.

Aby zwiększyć frekwencję, Putin dokonał też kilkunastu zmian kadrowych w regionach Rosji. Od września br. usunął 11 z 85 gubernatorów, m.in. w Dagestanie, Samarze, Buriacji, Kaliningradzie. W oficjalnym przekazie miało to służyć „odmłodzeniu” elity, która będzie rządziła krajem po wyborach 2018 r. Siedmiu nowych gubernatorów jest w wieku ok. 40 lat. Podobne roszady liderów regionów miały miejsce w latach 2012–2013, lecz przeprowadzano je głównie po wyborach prezydenckich (wymieniono wówczas 30 gubernatorów).

Obecnie jest to obliczone na użytek kampanii wyborczej. Wymiana przedstawicieli władzy wykonawczej dotyczy bowiem tych podmiotów Federacji, w których frekwencja we wcześniejszych wyborach była niższa niż średnia krajowa (w 2012 r. wyniosła ok. 50%). Ponadto sztab wyborczy Putina liczy na to, że nowi ludzie nie będą kojarzeni z problemami gospodarczymi regionów i korupcją. Podczas dorocznej konferencji premier Dmitrij Miedwiediew przekonywał, że w latach 2016–2017 800 urzędników państwowych zostało postawionych przed sądem za korupcję, co ma pokazać, jak ważna jest to kwestia dla polityków sprawujących władzę w państwie.

Kontrkandydaci 

Na mocy znowelizowanej ustawy o wyborze prezydenta Federacji Rosyjskiej z 2014 r. kandydaci do 9 lutego przyszłego roku muszą zebrać 100 tys. podpisów, jeżeli nominuje ich partia, a 300 tys., jeżeli występują samodzielnie. Ze względu na znacząco mniejszą wymaganą liczbę podpisów w stosunku do wcześniejszych regulacji (kandydat musiał mieć poparcie 2 mln osób) chęć startu zgłosiło już siedemnastu działaczy politycznych, przedstawicieli biznesu i kultury[1]. Tradycyjnymi konkurentami Putina są Giennadij Ziuganow (73 lat) z partii komunistycznej, Grigorij Jawliński (65 lat) z partii Jabłoko oraz Władimir Żyrinowski (71 lat) z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji.

Kampanię wyborczą ożywiło ogłoszenie kandydatury Kseni Sobczak (36 lat) – córki dawnego protektora Władimira Putina, która od kilku lat jest aktywną działaczką opozycji. Występuje ona z hasłem „przeciw wszystkim”, twierdząc, że jest osobą spoza systemu. Sobczak jako była prezenterka telewizyjna i dziennikarka jest rozpoznawalna w Rosji, ale 60% Rosjan ma do niej negatywny stosunek. Jej pomysły, tj. ponowne referendum na Krymie, usunięcie zwłok Lenina z Mauzoleum na Placu Czerwonym, nie zyskują poparcia wśród rosyjskich obywateli. Rosjan gotowych oddać swój głos na Sobczak jest 1%, także dlatego, że nie wierzą w jej pełną niezależność.

Najważniejszym politycznym konkurentem Putina w tej kampanii jest Aleksiej Nawalny (41 lat), który nie został dopuszczony do wyborów ze względu na ciążący na nim wyrok sądu. Nawalny występuje z hasłem walki z korupcją, szczególnie wśród elity politycznej państwa. W marcu br. na jego apel w całej Rosji doszło do masowych, często ponad stutysięcznych manifestacji antyrządowych. Od kilku miesięcy władze utrudniają mu organizowanie spotkań z mieszkańcami Rosji, zastraszają studentów i młodzież, marginalizują w mediach informacje na jego temat, aresztują jego bliskich współpracowników. Nie przeszkadza mu to jednak w intensywnej agitacji, przede wszystkim za pomocą sieci społecznościowych i internetu. Jednocześnie Nawalny, wiedząc, że nie ma szans na udział w wyborach, będzie wzywał do ich bojkotu. Nie poprze też Kseni Sobczak, którą postrzega jako rywalkę w walce o głosy młodych Rosjan i kandydatkę wystawioną przez obóz władzy.

Perspektywy 

Chcąc zapewnić Putinowi wysoką frekwencję i poparcie, zarówno jego sztab, jak i aparat państwa oraz publiczne media będą prowadzić aktywną kampanię promującą go jako gwaranta stabilności i przywódcę troszczącego się o zwykłych obywateli. W walce o głosy wyborców Putinowi pomoże też brak alternatywy – rzeczywistego kontrkandydata w tych wyborach. Sobczak ma podzielić opozycję, zwiększyć liczbę głosujących, szczególnie wśród młodych.

Do mobilizacji wyborców administracja będzie wykorzystywać szkoły i uniwersytety. Rosjanie będą przekonywani do głosowania, a zniechęcani do protestów organizowanych przez Nawalnego. Z kolei zadaniem gubernatorów będzie zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa zarówno przed głosowaniem, jak i po nim. Po wyborach Nawalny może organizować manifestacje przeciwko ich wynikom i sugerować ich niedemokratyczność, ze względu na brak reprezentacji wszystkich kandydatów. Dlatego niewykluczone, że zostanie prewencyjnie aresztowany przed głosowaniem.

Duże wsparcie społeczne ma pomóc Putinowi w konsolidacji władzy w trakcie ostatniej kadencji prezydenckiej. Wkrótce rozpocznie się bowiem wewnętrzna walka o sukcesję, a elita polityczna i poszczególne grupy interesów zaczną ze sobą rywalizować o wpływy. Poszukiwanie następcy Putina będzie miało znaczenie dla rosyjskiej polityki zagranicznej. Chociaż konfrontacyjna polityka wobec USA i Unii Europejskiej nie sprzyja interesom gospodarczym rosyjskiej elity, to jest użyteczna w polityce wewnętrznej. Dlatego zaostrzy się retoryka wymierzona w państwa zachodnie, a zwłaszcza w USA. Posłuży to mobilizacji Rosjan przeciwko zewnętrznym zagrożeniom. W ten sposób Putin uzyska poparcie społeczne dla wzmocnienia grupy „siłowików” (FSB, armii) w systemie politycznym Rosji.

http://www.pism.pl

* * *

GEOMETR.IT

РОССИИ — санкции, а ГЕРМАНИИ — пояс девственности!  19.12.2017

НЕРАВЕНСТВО и ТЯЖЕСТЬ ЗАПОНОК  19.12.2017

Толпа перемолотит всех, кто входит. Но уходя, — не плачь  19.12.2017

ИНТИМНЫЙ УЖИН и ТРУБОПРОВОД 19.12.2017

Anti-European Polish interests  19.12.2017

Vereinigte Staaten von Europa?  19.12.2017

Germany/USA: the lesser of two evils 19.12.2017

Die Türkei: Bindeglied zwischen zwei Welten  19.12.2017

W POLSKO-UKRAIŃSKIEJ SPIRALI  19.12.2017

GEOMETR.IT

Maraton pytań do prezydenta

in Crisis 2017 · Europe 2017 · EX-USSR · Faith · Nation 2017 · NATO 2017 · Person 2017 · PL · Politics 2017 · Russia 2017 · Skepticism 2017 28 views / 7 comments

GEOMETR.IT     tvn24.pl

 

Niemal cztery godziny i 65 pytań – Władimir Putin jak co roku spotkał się w czwartek z dziennikarzami. Była to ostatnia tego typu konferencja prasowa prezydenta Rosji w tej kadencji. Spotkanie z dziennikarzami trwało blisko cztery godziny i odbyło się w moskiewskim Centrum Handlu Międzynarodowego. Putin odpowiedział łącznie na 65 pytań. Konferencję transmitowały zarówno państwowe, jak i prywatne stacje telewizyjne i radiowe.

Władimir Putin oświadczył, że zamierza wystartować w wyborach prezydenckich w marcu 2018 roku jako kandydat niezależny, podkreślając jednocześnie, że liczy na szerokie poparcie partii (Jedna Rosja – red.) i obywateli. Pytany o to, kto stanie na czele jego sztabu wyborczego, odpowiedział, ze ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Sondaż: Rosjanie potrzebują rządów twardej ręki 40 procent Rosjan… czytaj dalej » Deklaracja Putina oznacza, że będzie musiał zebrać 300 tysięcy podpisów poparcia. “Dziadek Putin” W czasie spotkania padło także pytanie o rolę rosyjskiej opozycji.

Zadał je dziennikarz telewizji Life, który zapytał prezydenta, dlaczego w ciągu prawie 20 lat jego rządów nie wyłonił się “normalny, wpływowy kandydat opozycji” i czy interesujący jest dla Putina start w wyborach bez silnego konkurenta. Putin zaproponował korespondentowi, by “zaostrzył pytanie” i zadał je wspólnie z koleżanką po fachu, trzymającą plakat z – jak się wydawało – napisem “Putin, bye, bye” (w pisowni rosyjskiej). Okazało się jednak, że na plakacie było inne słowo: “babai”. Dziennikarka z Tatarstanu tłumaczyła speszona, że w języku tatarskim “babaj” oznacza “dziadek”. – Tak pana nazywają dzieci naszej republiki – podkreśliła. – Na starość słabiej widzę, przepraszam – zażartował Putin, wywołując śmiech w sali.

Odnosząc się do kwestii opozycji, prezydent zauważył, że pod wieloma względami ludzie mają rację, wyrażając niezadowolenie, jednak opozycja nie może zaoferować pomysłów dotyczących rozwiązania ich problemów. Elektorat “nie-Putina” głosowałby na Żyrinowskiego Władimir Putin… czytaj dalej » “Mania szpiegowska” Amerykanów W czasie konferencji nie zabrakło pytań dotyczących polityki międzynarodowej. Dopytywany o stosunki Rosji ze Stanami Zjednoczonymi Putin stwierdził: – Mam nadzieję, że Donald Trump chce nadal współpracować z Moskwą, o czym niejednokrotnie mówił w czasie kampanii wyborczej. Zdaniem Putina prezydent USA nie jest w stanie spełnić obietnic wyborczych, w tym dotyczących Rosji, z powodu “pewnych ograniczeń” w swoim kraju.

Jednocześnie podkreślił, że nie chciałby oceniać działań prezydenta USA, przypominając, że inwestorzy ciągle ufają Stanom Zjednoczonym, co jest “ważnym wskaźnikiem”. – Pracy amerykańskiego przywódcy próbują nadać nielegalny charakter, nie zdając sobie sprawy, że wyrządzają szkodę krajowi – oznajmił Putin, zwracając się do dziennikarza ABC News, proszącego o komentarz dotyczący możliwych kontaktów Trumpa i jego współpracowników z Rosją. Putin nazwał “manią szpiegowską” i “bzdurą” oskarżenia dotyczące ingerencji Rosji w ubiegłoroczne amerykańskie wybory prezydenckie, a także stosunek Amerykanów do rosyjskich mediów w ich kraju (chodzi o prokremlowską telewizję RT – dawniej Russia Today). “Przewrócić kartę” w stosunkach z Polską Na konferencji została poruszona także kwestia stosunków z Polską. Odnosząc się do katastrofy smoleńskiej, Putin zaapelował, by wreszcie “przewrócić tę kartę” w relacjach między obydwoma państwami.

Wydaje mi się, że stosunki rosyjsko-polskie są ważniejsze niż bieżąca walka polityczna w Polsce pomiędzy różnymi siłami, które wykorzystują w tej walce czynnik antyrosyjski – stwierdził. I dodał: – Przewróćcie w końcu tę kartę, dorośnijcie w końcu, osiągnijcie dojrzałość odpowiadającą wymogom dnia dzisiejszego i interesom narodu polskiego. Prezydent uznał, że “dalszy rozpad stosunków polsko-rosyjskich nie przynosi Polsce korzyści”.  Zaapelował o oszacowanie strat, jakie Polska poniosła z powodu sankcji wobec Rosji. – Nie potrzebujemy niczego od Polski.

Chcemy rozwijać z Polską stosunki – podkreślił Putin. Źródło: Yuri Kochetkov/PAP/EPA W czasie blisko czterogodzinnego “maratonu” Putin odpowiedział na 65 pytań dziennikarzy Status Korei i sprawa Ukrainy Odnosząc się do władz Korei Północnej, przeprowadzających próby balistyczne, Putin powiedział, że Rosja nie uznaje nuklearnego statusu Pjongjangu. Ocenił, że wydarzenia w tym kraju są “przeciwskuteczne”. Stwierdził przy tym, że nie ma potrzeby użycia broni jądrowej przeciwko temu państwu i wezwał wszystkie strony kryzysu północnokoreańskiego do “spokoju”. “Nie ma czasu do stracenia”.

Wysłannik ONZ apeluje do Putina Specjalny… czytaj dalej » – Korea Północna nie widzi innego sposobu zachowania jak rozwój systemu broni masowego rażenia, technologii rakietowej. Teraz doszła do punktu, w którym jej pociski  docierają do terytorium Stanów Zjednoczonych. Nie ma w tym nic dobrego – podkreślił gospodarz Kremla. Putin odpowiadał również na pytanie dotyczące sytuacji na Ukrainie. Mówił, że nie ma nic przeciwko temu, by całe terytorium Donbasu kontrolowała misja międzynarodowa, jednak kwestię tę Kijów miałby uzgodnić z republikami (samozwańczymi – red.) w Doniecku i Ługańsku. Po raz kolejny Putin ogłosił, że na terytorium Donbasu nie ma armii rosyjskiej. Jego zdaniem na wschodzie Ukrainy zostały sformowane “lokalne formacje wojskowe, samowystarczalne, by odeprzeć zagrożenie militarne”. Powiedział również, że Stany Zjednoczone są pełnoprawnym uczestnikiem uregulowania kryzysu na Ukrainie, niezależnie od tego, że nie należą do tak zwanego formatu normańskiego (z udziałem Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec). – Rosja nie jest przeciwna włączeniu Stanów Zjednoczonych w ten format – oświadczył Putin. Apel o pomoc uchodźcom W czasie konferencji Putin powiedział, że Rosja jest gotowa pomóc w rozwiązywaniu problemu uchodźców z Syrii w ramach “wysiłków międzynarodowych”. Jego zdaniem wspólne rozwiązanie tej sprawy jest konieczne.

Damaszek sobie z tym nie poradzi – stwierdził. Według Putina z powodu napływu uchodźców cierpią najbardziej Turcja i Jordania. Uznał, że “wyeliminowanie niesprawiedliwości historycznej, dostęp do edukacji i poprawy poziomu życia obywateli syryjskich może przyczynić się do walki z terroryzmem”. “Najlepsze miejsce i okoliczności”. Putin zapowiedział start w wyborach prezydenckich Władimir Putin… czytaj dalej »

Prezydent powiedział, że wysłanie do Syrii policjantów pochodzących z Kaukazu Północnego było jego inicjatywą, która zakończyła się sukcesem. – W większości są to sunnici i miejscowa (syryjska – red.) ludność sunnicka im ufa. Władze im także ufają, ponieważ są rosyjskimi żołnierzami. Efekt jest pozytywny – powiedział Putin. W obronie sportowców W czasie spotkania z dziennikarzami został także poruszony temat wykluczenia reprezentacji Rosji z zimowych igrzysk Pjongczangu (9-25 lutego). Putin mówił, że przedstawiciele jego kraju będą bronili swoich sportowców w sądzie. – Będziemy współpracować ze Światową Agencją Dopingową (WADA), korygując problemy, które mamy, ale jednocześnie broniąc naszych sportowców w sądzie – powiedział Putin.

Rosyjski Komitet Olimpijski (ROC) został zawieszony na czas przyszłorocznych zmagań w Korei Południowej, ale Międzynarodowy Komitet Olimpijski umożliwił “czystym” reprezentantom tego kraju występ pod flagą olimpijską i nazwą “Olympic Athletes of Russia”. Karę wymierzono w związku z wielokrotnym łamaniem przepisów antydopingowych przez “Sborną” na igrzyskach w Soczi w 2014 roku. Po wykryciu zorganizowanego procederu, który doprowadził m.in. do manipulacji wynikami Rosjan przez moskiewskie laboratorium antydopingowe, dożywotnio zdyskwalifikowano już 31 sportowców, a Rosja straciła 11 medali tych igrzysk.

Putin pewny. “Decyzja MKOl polityczna” Władimir Putin… czytaj dalej » Prezydent Rosji zapewnił również, że przygotowania do przyszłorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej, z udziałem Polski, przebiegają zgodnie z planem i wszystko będzie gotowe na czas. Rekordowa liczba dziennikarzy Jak relacjonowała agencja RIA Nowosti, konferencja miała się rozpocząć o godzinie 12 czasu moskiewskiego (godzina 10 w Polsce), jednak prezydent spóźnił się osiem minut. Źródło: ALEXEY NIKOLSKY/PAP/EPA Putin odpowiada na pytania rosyjskich i zagranicznych dziennikarzy “Konferencja prasowa będzie ostatnią dla Putina podczas tej prezydenckiej kadencji. Wybory głowy państwa odbędą się w marcu 2018 roku.

Putin podczas swojej podróży do Niżnego Nowogrodu powiedział, że zamierza wystartować w wyborach prezydenckich w 2018 roku” – podała agencja RIA Nowosti. Na tegoroczną konferencję akredytowano rekordową liczbę dziennikarzy: 1640 osób. Władimir Putin spotkał się z przedstawicielami mediów na corocznej konferencji po raz 13. w czasie sprawowania swoich rządów. Tradycyjnie towarzyszy temu wydarzeniu duży rozgłos. Na tegorocznej konferencji pojawiła się Ksenia Sobczak, celebrytka i dziennikarka telewizyjna, która ogłosiła, że wystartuje w wyborach prezydenckich w marcu 2018 roku. Źródło: SERGEI CHIRIKOV/PAP/EPA Sobczak zapowiadała wcześniej, że akredytuje się na konferencję Putina Rosyjskie media spekulowały, że w tym roku Kreml wprowadził ograniczenia dla dziennikarzy zagranicznych, jednak rzecznik Putina Dmitrij Pieskow temu zaprzeczył. 

* * *

GEOMETR.IT

Латвия. Пустой дом, в котором давно нет хозяина  13.12.2017

Зачем американцы демократией ущемляют права 1-горбых верблюдов?  13.12.2017

A.Babis. Идея о Европе 2-х скоростей вызывает смех  13.12.2017

ТРАМП и РЕЙГАН   13.12.2017

Эдуард VIII произнес свою первую речь в подпитии. А прынц Гарри трезв?  13.12.2017

Klassenkampf mit dem €uro 13.12.2017

Stosunki turecko-amerykańskie 13.12.2017

It’s not easy to sell the Balkans 13.12.2017

GEOMETR.IT

Go to Top