Tag archive

Konferencyjna

Wydarzeniami i problemami polityczno-społecznymi

in Europe 2018 · Nation 2018 · Person 2018 · PL · Politics 2018 · Skepticism 2018 38 views / 0 comments

Balkans     Baltic   Danube   Europe    USA      Ex-USSR    Polska

GEOMETR.IT  asmeredakcja

 

* Z publicznością spotkania nad aktualnymi wydarzeniami i problemami polityczno-społecznymi

Pan Stanisław Michalkiewicz jest z wykształcenia prawnikiem i dziennikarzem. Obecnie pracuje jako publicysta „Najwyższego Czasu!”, „Magna Polonia” i „Naszej Polski”, współpracuje z Radiem Maryja. Jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Tematem Spotkania w Wałbrzychu – 16 MARCA 2018r (piątek) godz.:17:00, ul. Słowackiego 8 – I piętro ( obecnie siedziba Związku Strzeleckiego „Sudety”) i w Kłodzku w dniu 17 MARCA 2018r ( sobota), godz.:16:00, ul. Ignacego Daszyńskeigo 1 (Sala Konferencyjna Ojców Franciszkanów), będzie próba odpowiedzi na pytanie: JAKICH REFORM POTRZEBUJE POLSKA?

Tematem Spotkania w Świdnicy – 18 MARCA 2018r ( niedziela), godz.: 15:00, ul. Basztowa 2 ( Restauracja „Baszta Świdnicka”), będzie przedstawienie ciekawego problemu z zakresu geopolityki: „POLSKA NA TLE POLITYKI ŚWIATOWEJ”

Mamy nadzieję, że szeroka i gruntowana wiedza, znajomość tematyki, barwny, nietuzinkowy język narracji Pana redaktora Michalkiewicza, pozwoli nam poznać i zrozumieć te fakty, działania i decyzje obecnych kreatorów sceny politycznej w Polsce i na świecie, o których niestety, nie informują nas ani politycy, ani media głównego nurtu, a które i maja i będą mieć zasadniczy wpływ na losy Polski w zakresie jej istnienia jako suwerennego państwa, funkcjonowania i znaczenia na arenie międzynarodowej.

Współorganizatorami Spotkań są:
w Wałbrzychu: Związek Strzelecki „Sudety” w Wałbrzychu, Stowarzyszenie „Rodzina i Turystyka” w Rybnicy Leśnej,
w Kłodzku i w Świdnicy: Akademia Długowieczności.
W trakcie Spotkania będzie można nabyć książki autorstwa Stanisława Michalkiewicza, dostępne raczej w tzw „drugim obiegu”. Zatem, to będzie jedna z okazji, by zainteresowani mogli te publikacje zakupić, zyskując przy tym autograf autora.

 

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: asmeredakcja

 

GEOMETR.IT

Go to Top