Tag archive

zero tolerancji

Brudziński:na tle różnic etnicznych…

in Europe 2018 · EX-USSR · History 2018 · Nation 2018 · PL · Politics 2018 · Polska 2018 · Skepticism 2018 · YOUTUBE 2018 95 views / 4 comments

GEOMETR.IT  PrawicowyInternet

 

* Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość

YOUTUBE 2018    Joachim Brudziński: “zero tolerancji dla propagowania ustrojów totalitarnych!”

* Publikacjaniejestredakcyjna. Odzwierciedlatowyłączniepunktwidzeniaiargumentację autora. Publikacjazostałazaprezentowanawprezentacji. Zacznijodpoprzedniegowydania. Oryginał jestdostępnypodadresem:PrawicowyInternet

* * *

GEOMETR.IT 

С праздником ПАСХИ НЕТЛЕННОЙ!  11.04.2018

ООН. Доклад о ситуации с правами человека в Украине   11.04.2018

Кому принадлежит Болгария?   11.04.2018

Закрой окно, во дворе Cold Word 11.04.2018

Polska na tle polityki światowej  11.04.2018

Sort of risk for Eastern EU  11.04.2018

Special from Chomsky  11.04.2018

Mit dem Zangengriff von NATO   11.04.2018

 GEOMETR.IT 

 

Go to Top