Ukraine. Rusin – jako polityczny Polak

in Conflicts · Crisis · Economics · Europe · Euroskepticism · EX-USSR · Money · Nation · Person · PL · Politics · Power · Ukraine · USA · Video · World 166 views / 5 comments
          
67% посетителей прочитало эту публикацию

GEOMETR.IT

Przy badaniu korzeni swojej rodziny zacząłem się zastanawiać – kim byli moi przodkowie?. Jedna z gałęzi w większości wywodzi się z terenów ziemi chełmskiej a wiec terenów zamieszkałych przez różne narody. Moje badania obejmowały okres zaborów oraz okres po odzyskaniu państwowości. Cały czas żyli na tej ziemi, chrzcili dzieci, brali ślub i chowani byli obrządku greko-katolickim, potem “na siłę” zostali wcieleni do prawosławia. Zdarzały się przypadki, że część z nich była przynależna do kościoła rzymsko-katolickiego.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w zdecydowanej większości przeszli do kościoła rzymsko-katolickiego.

Jakiej więc byli narodowości?

W jaki sposób ustala się historycznie narodowość?

Kim są rdzennymi Rusinami, Rusami, Ukraińcami, Polakami?

Wołodymyr Pawliw: Polska przyczółkiem Europy, którą utraciliśmy. Rusin – jako polityczny Polak

Przy badaniu korzeni swojej rodziny zacząłem się zastanawiać – kim byli moi przodkowie?. Jedna z gałęzi w większości wywodzi się z terenów ziemi chełmskiej a wiec terenów zamieszkałych przez różne narody. Moje badania obejmowały okres zaborów oraz okres po odzyskaniu państwowości. Cały czas żyli na tej ziemi, chrzcili dzieci, brali ślub i chowani byli obrządku greko-katolickim, potem “na siłę” zostali wcieleni do prawosławia. Zdarzały się przypadki, że część z nich była przynależna do kościoła rzymsko-katolickiego.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w zdecydowanej większości przeszli do kościoła rzymsko-katolickiego.

Jakiej więc byli narodowości?

W jaki sposób ustala się historycznie narodowość?

Kim są rdzennymi Rusinami, Rusami, Ukraińcami, Polakami?

Wołodymyr Pawliw: Polska przyczółkiem Europy, którą utraciliśmy. Rusin – jako polityczny Polak

 

 GEOMETR.IT

* * *

УКРАИНА — КРАСНАЯ ШАПОЧКА нашего времени.Сказка стала ложью…

Украина и мир с Россией. Нужно идти на компромиссы

ЕВРОПА. Работая над решением задачи, всегда полезно знать ответ

HISTORY AS DESTINY? INSTITUTIONAL EROSION IN UKRAINE -2

Aspirations of Ukraine -2

«Kwestia ruska» w Galicji

Starzy i nowi oligarchowie na Ukrainie -2

Die Deoligarchisierung in der Ukraine -1

5 Comments

  1. Ruthenians and Ruthenes are archaic English-language exonyms for a people known in medieval times as the Rus’ (or Русь) in various parts of Eastern Europe. From the 9th Century, the state of (“land of the Rus’”), which was known later as Kievan Rus’ was known in Western Europe by a variety of names derived from Rus’. From the 12th Century, Rus’ was usually known in Western Europe by the Latinised name Ruthenia. In their broadest usage, “Ruthenians” or “Ruthenes” were used to refer to peoples now called Belarusians, Russians, members of the Rusyn minority and Ukrainians.

  2. Interestingly, Ruthenian is recognised as a separate language in the multi-ethnic Serbian province of Vojvodina only, where it is one of the officially used languages alongside Serbian, Croatian, Hungarian, Slovak and Romanian. I am from Vojvodina myself, and I have heard Ruthenian used on a local TV station.

  3. Swoją drogą, prawdą jest również, że ruskie obszary zostały zmienione “własność” więcej niż jeden raz w ciągu 20 wieku. Galicja była pierwszą częścią Austro-Węgier, a następnie w Polsce, to wschodnia część wypełniona Rusinów udał się do Związku Radzieckiego, gdzie stał się częścią Ukrainy. Nigdy wcześniej nie była częścią imperium rosyjskiego i był zawsze różne zarówno pod względem kulturowym i językowym, jak również.

  4. W 2000 roku Sobór Chrystusa Zbawiciela została zainaugurowana w Użgorodzie. Kościół odzwierciedla wspólne style architektoniczne znalezione w dużej części Rosji, Ukrainy i Białorusi. Jeszcze bardziej widoczne styl architektoniczny, który znajdujemy w całej Zakarpattia jest prosty, drewniany kościół w stylu. Rzeczywiście, kościoły drewniane są ważnym sztuki w tym regionie i zawierają istotną część Rusinów kultury, dziedzictwa i tożsamości.

  5. Większość Rusini albo powstrzymały się od ukraińskiego etykiety, wybór szkół słowackich na tych ukraińskich, lub prawie posłuchał zakazu, mieszka ich życia na obszarach wiejskich, zachowując swój język, a praktykowanie greckokatolicka religię, która została zakazana w 1950 roku, do lepszych dni wrócił.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top