Ukrainie ultimatum w postaci

in Conflicts 2018 · Europe 2018 · EX-USSR · Nation 2018 · Politics 2018 · Polska 2018 · Skepticism 2018 137 views / 7 comments
          
72% посетителей прочитало эту публикацию

Danube      Europe    Ukraine    Ex-USSR         Polska

GEOMETR.IT     osw.waw.pl

* Przemysław Żurawski vel Grajewski zasiada w gabinecie politycznym ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Podczas konferencji reprezentował MSZ RP.

Przemysław Żurawski vel Grajewski: Dobrze by było, o ile strona ukraińska odczytałaby ten artykuł zgodnie z intencjami. Reakcja jednego z doradców prezydenta wskazuje jednak na to, że ten gest został odebrany jako dowód słabości – jako zabiegi o przychylność Ukrainy w sytuacji rzekomej międzynarodowej izolacji Polski, która w konflikcie z rdzeniem Unii nic nie może i szuka wsparcia na Ukrainie.

A jakie były intencje ministra Waszczykowskiego?

Pokazać, że mimo wszelkich sprzeczności co do interpretacji historii między Polską a Ukrainą, zasadnicze cele co do bieżącej polityki Polski wobec Ukrainy – wsparcie dla niepodległości i integralności terytorialnej, które nie polega wyłącznie na deklaracjach, a także bieżącego podejmowania wspólnych wyzwań i współpracy na rzecz wzajemnych korzyści – dominują w polskiej polityce.

Wbrew temu, co mówi obecna opozycja mająca znacznie bardziej rozbudowane kontakty międzyludzkie z elitami ukraińskimi niż zaplecze eksperckie obozu rządowego, polska polityka wobec Ukrainy jest przyjazna i nastawiona na współpracę, a nie wroga, motywowana przez fobie.

Czy aby tak na pewno jest? Dziś na konferencji stwierdzono, że relacje z Ukrainą dla polskiego rządu nie muszą być priorytetowe, a na ostrzu noża postawiono kwestię polityki historycznej, niemal stawiając Ukrainie ultimatum w postaci uznania rzezi wołyńskiej za ludobójstwo jako warunku kontynuowania przyjaznej polityki.

To wynikało z dynamiki dyskusji. Należy sobie zadać pytanie o to, co to znaczy priorytetowy charakter. Dla polskiej polityki zagranicznej priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa w oparciu o głównego partnera strategicznego, jakim są Stany Zjednoczone, więc znaj proporcje Mocium Panie. Inne priorytety będzie miała polityka polska, a inne ukraińska.

Konferencja Polska Polityka Wschodnia 2017 organizowana przez Kolegium Europy Wschodniej; Źródło: KEW

Z tym zastrzeżeniem należy powiedzieć, że priorytet ukraiński będzie przez Polskę utrzymany na warunkach wzajemności. Polska nie jest w sytuacji, w której musiałaby zabiegać o przychylność Ukrainy, przełykając niektóre gesty, które świadczą o tym, że – czy to z beztroski, czy złej kalkulacji – Ukraina o taką przychylność ze strony Polski nie zabiega. Na tym polega problem.

 • Co ma Pan konkretnie na myśli mówiąc o owej wzajemności? Co Polska może zaoferować i czego oczekuje od Ukrainy? 

  W 2010 roku rozwiązano batalion polsko-ukraiński, a z początkiem tego roku aktywowano brygadę litewsko-polsko-ukraińską. Mamy umowę swapową między bankami narodowymi obu państw – wzajemne otwarcie ścieżek kredytowych dla stabilizacji wzajemnych walut, co pomaga w handlu, a zatem rozwoju miejsc pracy – o wysokości 4 mld złotych.

 • Otworzyliśmy w grudniu 2016 roku kolejowe połączenie pasażerskie między Kijowem a Przemyślem, co w kontekście zniesienia wiz dla Ukraińców jest konkretnym krokiem w kierunku rozładowania granic. Oczywiście to nie jest dostateczny krok – tych połączeń powinno być o wiele więcej i one będą.
 • Ponadto mamy doskonałą współpracę w zakresie przyjmowania ukraińskich studentów na polskie uczelnie, która jest obopólnie korzystna. W Polsce kształci się około 30 tysięcy studentów z Ukrainy rocznie, co stanowi olbrzymią inwestycję w relacje polsko-ukraińskie, ponieważ jest to istotna masa krytyczna przyszłej ukraińskiej inteligencji, która będzie znała Polskę i polską wrażliwość oraz będzie miała pozytywne wspomnienia związane z młodością spędzoną w Polsce. Mamy nadzieję, że istotna część z nich wróci na Ukrainę i będzie oddziaływała na kształt ukraińskiej polityki wobec Polski ze zrozumienie natury wzajemnych relacji.

Ponadto podejmujemy działania w zakresie współpracy wojskowej, jak na przykład szkolenie wojska ukraińskiego przez wojsko polskie – polscy eksperci z Brygady Strzelców Podhalańskich szkolą Ukraińców, co odbywa się na podstawie dwustronnej współpracy jak i w ramach NATO.

W czerwcu zawarto również kontrakt na dostawę optyki dla ukraińskich wozów bojowych. Można by jeszcze mnożyć te przykłady, bo lista konkretnych osiągnięć jest dosyć długa. To są osiągnięcia, o których nie mogliśmy mówić jeszcze dwa lata temu, gdy nasze relacje były na poziomie deklaracji premier Kopacz, że Polska jest jak kobieta, która się chowa w kuchni z dziećmi

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwierciedla to wyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja została zaprezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem  eastbook.eu

GEOMET.IT

7 Comments

 1. Nazwisko Żurawskiego wielokrotnie przewijało się w spekulacjach dotyczących nowego rządu, wciąż wymieniano go jako przyszłego ministra spraw zagranicznych bądź obrony narodowej.

 2. Uwzględniając dwudziestoletnie kontakty Ukrainy ze Zjednoczoną Europą oraz uwarunkowania międzynarodowe, w tym bezpośrednie sąsiedztwo Rosji, perspektywa członkostwa Ukrainy w UE wydaje się być bardzo odległą.

 3. Podczas jednego z wywiadów dla BBC Wiktor Janukowycz w sposób dyplomatyczny wyjaśnił w czym tkwi tajemnica sukcesu współpracy ukraińsko-rosyjskiej i na czym polega trudność stosunków ukraińsko-unijnych. Podczas gdy w pierwszym wypadku możliwe jest szybkie osiąganie porozumień i rozwiązywanie problemów, tak jak to było w odniesieniu do Floty Czarnomorskiej i nowych umów gazowych, główną cechą kontaktów ukraińsko-unijnych są długie bezowocne rozmowy

 4. Wyjaśnia to, dlaczego integracja z NATO w ogóle nie wchodziła w grę. W taki sam sposób traktowano rosyjskie inicjatywy w sprawie utworzenia wspólnego systemu bezpieczeństwa w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw.

 5. Zapowiedź zawarcia kolejnych porozumień gospodarczych, energetycznych i wojskowych z Kremlem oraz podpisanie umów integracyjnych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państwa jeszcze bardziej scementują Kijów ze Wschodem, który wcale nie dąży do integracji z Unią Europejską.

 6. Od Ukrainy natomiast oczekuje, aby utrzymywała co najmniej poprawne stosunki z Moskwą. W ten sposób Bruksela zgadza się na rosyjską dominację na przestrzeni postradzieckiej, traktując Ukrainę jako przedmiot, a nie podmiot polityki międzynarodowej.

Добавить комментарий для Pulp Fiction Отменить ответ

Your email address will not be published.

Latest from

Go to Top