Zagrożenie czy szansa do Polski?

in Conflicts 2018 · Europe 2018 · Nation 2018 · Politics 2018 · Polska 2018 27 views / 1 comments
          
86% посетителей прочитало эту публикацию

Ex-USSR       Polska

GEOMETR.IT  Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Dla adekwatności do rynku pracy i zapewnianie bezpieczeństwa migranci powinni być zbliżeni profilem do ludności rodzimej.

Struktura wieku ludności Polski w roku 2015 i w roku 2050 (projekcja) NIEDOBORY WYSTĘPUJĄ JUŻ PRZY OBECNEJ STRUKTURZE WIEKU, PRZYSZŁE STRUKTURY WIEKU WSKAZUJĄ NA KONIECZNOŚĆ ZDECYDOWANYCH DZIAŁAŃ 1: Wiek nadwyżki dochodów nad konsumpcję 27-55 lat dla populacji w roku 2012, nie oznacza to zachowania granic grup wieku w kolejnych latach Źródło:  wariant średni Braki liczebności roczników już urodzonych mogą być skompensowane głównie migracją.

Dla adekwatności do rynku pracy i zapewnianie bezpieczeństwa migranci powinni być zbliżeni profilem do ludności rodzimej. Aktywizacja zawodowa nieaktywnych na rynku pracy ma jedynie niewielki potencjalny wpływ .

Po roku 1989, kiedy dzietność trwale zeszła poniżej współczynnika 2,1 dziecka na kobietę, trwa w Polsce kryzys urodzeń spowodowany zmniejszeniem się płodności, odkładaniem płodności w czasie, nietrwałością małżeństw oraz migracją (Fihel et al. 2017, Fihel et al. 2018, Kotowska et al. 2008)

Kryzys urodzeń spowodował zaburzenia w liczebności poszczególnych grup wieku w strukturze  demograficznej, w której pojawiły się niedobory roczników urodzonych w roku 1989 i późniejszych

Niedobory urodzeń powodują z czasem szereg konsekwencji, w tym:

  • Braki pracowników: w miarę utrzymywania się wzrostu PKB przy niedostatecznym wzroście produktywności, pula dostępnych pracowników staje się zbyt mała
  • Zaburzenie proporcji między (1) osobami w wieku produkcyjnym, a zwłaszcza w okresie nadwyżek dochodów własnych ponad własną konsumpcję (ChłońDomińczak et al. 2018), a (2) osobami w wieku poprodukcyjnym (w tym wieku, gdy konsumpcja jest wyższa niż dochód1 ), prowadząc potencjalnie do zwiększonych oczekiwań co do transferów finansowych i czasu na osobę od osób z grupy (1) i do zmniejszenia tych transferów na osobę wobec osób z grupy

Publikacja nie jest redakcyjna. Odzwiercie dla towyłącznie punkt widzenia i argumentację autora. Publikacja zostałaza prezentowana w prezentacji. Zacznij od poprzedniego wydania. Oryginał jest dostępny pod adresem: Polskie Towarzystwo Geopolityczne

GEOMETR.IT

1 Comment

Добавить комментарий

Your email address will not be published.